Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi,
należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane.
Kancelaria Sądu Metropolitalnego nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

Prosimy o przybycie maksymalnie 10 minut przez rozpoczęciem przesłuchania.

Z uwagi na wymogi sanitarne, bezwzględnie zakazuje się przebywania na terenie Sądu osób trzecich.


Plac Katedralny 4A
37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 74 60
e-mail: trybunal@przemyska.pl

PRZYJMOWANIE STRON:
 • poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 13.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych i uroczystości kościelnych.

WIKARIUSZ SĄDOWY (OFICJAŁ)
 • ks. Piotr Baraniewicz
WICEOFICJAŁ
 • ks. Stanisław Świder
NOTARIUSZE
SĘDZIOWIE
 • ks. Józef Bar
 • ks. Marek Cisek
 • ks. Stanisław Czenczek
 • ks. Tadeusz Dec
 • ks. Michał Deryło
 • ks. Mieczysław Federkiewicz
 • ks. Jan Gołąb
 • ks. Marian Hofman
 • ks. Adam Hus
 • ks. Tadeusz Musz CSMA
 • ks. Janusz Paszek
 • ks. Krzysztof Pawliszko
 • ks. Bartosz Rajnowski
 • ks. Patryk Szymański
AUDYTORZY
 • ks. Piotr Dziuk
 • ks. Janusz Paszek
OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO
 • ks. Grzegorz Delmanowicz
 • s. Amadeus Czesława Pacławska CSSF
 • Małgorzata Sztolf
PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • ks. Łukasz Haduch
ADWOKACI