W Archidiecezji Przemyskiej do fotografowania i filmowania w czasie liturgii może być dopuszczona jedynie ta osoba, która przed rozpoczęciem celebracji przedstawi ważną akredytację wystawioną przez Kurię Metropolitalną. Warunkiem uzyskania akredytacji do wykonywania zdjęć i filmów w kościołach Archidiecezji Przemyskiej jest uczestnictwo w formacji prowadzonej przez Kurię Metropolitalną w Przemyślu.

Kurs Fotosacrum to kurs dla fotografów i kamerzystów, który uprawnia do fotografowania i rejestrowania filmów w kościołach i innych przestrzeniach sakralnych. Otrzymane uprawnienia są ważne przez okres jednego roku dla osób biorących udział w 1. stopniu kursu oraz na okres 5 lat dla uczestników 2. stopnia. Zajęcia dotyczą teoretycznych i praktycznych podstaw liturgiki oraz fotografii artystycznej – uzupełnione są o ćwiczenia praktyczne. Kurs jest jednodniowy i kosztuje 200 zł.

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

9 grudnia 2023 r.

REGULAMIN:

  1. Po ogłoszeniu terminu kursu, uczestnik proszony jest o przesłanie drogą mailową na kursfotosacrum@gmail.com informacji o zamiarze udziału w kursie.
  2. Do formacji dopuszcza się osobę, która przedstawi rekomendację księdza proboszcza parafii zamieszkania. Osoby, które nie przedstawiają pozytywnej opinii proboszcza nie będą dopuszczane do formacji.
  3. Do formularza (do pobrania poniżej), należy osobno dołączyć podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcie legitymacyjne lub do dowodu osobistego w formacie elektronicznym (!) wysokiej jakości (TIFF, JPG, PNG, itp. najlepiej 300 dpi lub więcej).
  4.  Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie zaliczki (50 zł) na podane (w formularzu) konto.
  5. Zaliczki wysłane na konto są bezzwrotne (jeśli kurs zostaje odwołany, zaliczki zostają przekazane na następny termin kursu).
  6. Jeśli osoba z uzasadnionych przyczyn nie zgłosi się na kurs, zaliczka zostaje przekazana do wykorzystania podczas kolejnego kursu.
  7. Wypełniony formularz, plik ze zdjęciem oraz skan potwierdzenia wpłaty zaliczki należy wysłać drogą mailową na adres kursfotosacrum@gmail.com.
  8. Nie można wziąć udziału w kursie 2. stopnia bez odbycia kursu 1. stopnia! (niezbędny skan dotychczasowej akredytacji 1. stopnia)

Akredytacja jest własnością Kurii Metropolitalnej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. kom. 519 031 522.

DO POBRANIA: