Na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Damiana Wierdaka. 

Jak wskazał abp Adam Szal to pierwsza od długiego już czasu obrona pracy doktorskiej z filozofii, tym bardziej cieszy to, że archidiecezja wzbogaciła się o nowego wykładowcę.

Praca nosił tytuł „Per esse ad beatum esse”. Egzegeza biblijna jako narzędzie intelektualnej i moralnej restauracji człowieka w twórczości Hugona ze św. Wiktora (1096 – 1141) i została napisana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Stefańczyka na seminarium naukowym z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Jak podkreślali recenzenci, ogromny wkład pracy w badania nad tym stosunkowo słabo znanym filozofem zaowocował imponującym studium nad jednym z przedstawicieli szkoły Wiktorynów.

Ks. Damian Wierdak pochodzący z Iwonicza studiował na Wydziale Filozofii od 2017r., podejmując najpierw studia licencjackie, a następnie doktorskie. Od września jest wykładowcą historii filozofii i filozofii sztuki i kultury w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

Księdzu Doktorowi gratulujemy błyskotliwej obrony i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.

ks. Maciej Flader