Informujemy wszystkich Księży Proboszczów,
że Archidiecezja Przemyska wynegocjowała nowe,
korzystne warunki na dostawę energii elektrycznej na 2024 rok do parafii
(kościoły i kaplice, nie dotyczy plebanii i budynków gospodarczych).

Szczegóły znajdują się w materiałach dla księży.
Więcej informacji udziela Ekonom Kurii Metropolitalnej.