Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego
ogłasza postępowanie zakupowe
na rewitalizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Maćkowicach.

Dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się na stronie przemyska.pl/przetargi.