W imieniu organizatorów 44. OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNEGO
zapraszamy wszystkich katechetów Archidiecezji Przemyskiej do wzięcia
udziału w sympozjum organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Przyjęta formuła ONLINE pozwala na udział w sympozjum również tym
osobom, które nie mogłyby wziąć w nim udziału fizycznie.
Szczególnie zachęcamy tych katechetów, którzy są w trakcie awansu
zawodowego, ponieważ po zakończeniu sympozjum będzie można otrzymać
stosowne zaświadczenie.

Wystarczy zarejestrować się pod podanym niżej linkiem ( nie wymaga to
posiadania konta na portalu „Facebook”):

KATECHETYKA – KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

Chcemy nie tylko pokazać współczesne wyzwania katechetyczne, ale
także odpowiedź na nie. Spróbujemy zatem odpowiedzieć m.in. na
następujące pytania:

* Czy obecność lekcji religii w polskiej szkole jest trwała?
* Jak postępować z niewierzącymi?
* W jaki sposób realizować preewangelizację?
* Jak ewangelizować we współczesnych uwarunkowaniach?