lso_futsal_zolynia_fotoZapraszamy do udziału w XIV Archidiecezjalnym Halowym Turnieju w piłkę nożną LSO
dla ministrantów i lektorów ze szkół średnich
(lektorzy starsi od 2. klasy szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 20. roku życia).

1. CEL:

 1. Popularyzacja gry w piłkę nożną.
 2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 3. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

2. ORGANIZATOR:

 • Liturgiczna Służba Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej

3. TERMIN I MIEJSCE:

 • sobota, 2 marca 2024 r. – finał archidiecezjalny
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku

4. UCZESTNICTWO:

 • Prawo startu mają drużyny zorganizowane złożone wyłącznie z członków Liturgicznej Służby Ołtarza w kategorii szkoły średnie.
 • W zawodach w drużynie bierze udział maksymalnie 10 zawodników (9 zawodników + bramkarz).
 • Drużyny przyjeżdżają na własny koszt i mogą być zgłoszone jako reprezentacje parafii.
 • W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
 • W przypadku osób niepełnoletnich (poniżej 18-go roku życia), należy dostarczyć Organizatorowi w dniu Turnieju w formie pisemnej, oświadczenie prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej, zawierające zgodę na udział w zawodach sportowych.
 • W Turnieju udział weźmie maksymalnie 12 drużyn. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zespoły, które biorą udział w zawodach, proszone są wraz z opiekunem o pozostanie do zakończenia turnieju i odebranie dyplomów oraz pucharów niezależnie od zajętego miejsca!

5. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia telefonicznego dokonuje ksiądz odpowiedzialny do 30 stycznia 2024 r.

6. KLASYFIKACJA:

 • Turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym w 4-ech 3-drużynowych grupach. Mecze rozgrywane będą 2 x po 10 minut czystej gry + 2 minuty przerwy przy zmianie stron + 1 minutowa przerwa na życzenie trenera.
 • O zajętym miejscu decydują:
  • ilość zdobytych punktów (wygrana 2 pkt., remis 1 pkt., przegrana 0 pkt.)
  • przy równej ilości punktów decyduje wynik bezpośredniego spotkania.
  • przy remisie: stosunek bramek strzelonych do straconych,
  • przy jednakowym stosunku: wyższa liczba strzelonych goli,
  • przy wyczerpaniu powyższych możliwości: rzuty karne lub rzut monetą.
 • Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma minimum pięcioosobowego składu, drużyna nie stawi się na mecz, w drużynie grał nieuprawniony zawodnik.
 • Do fazy finałowej awansują: zwycięzcy każdej grupy tworząc 2 pary półfinałowe: A1-B1 i C1-D1, a następnie przegrani rozgrywają mecz o trzecie, a wygrani mecz o 1. miejsce.
 • W przypadku mniejszej ilości drużyn zastosowany zostanie inny podział na grupy: np. przy 9 drużynach 3×3 drużyny, a następnie zwycięzcy grup utworzą grupę finałową gdzie rozegrają mecze każdy z każdym, przy 8 i mniejszej liczbie drużyn możliwe będzie utworzenie 2-ch 4-osobowych (3-osobowych) grup, a do fazy finałowej awansuje wówczas 1. i 2. drużyna, które rozegrają ze sobą mecze półfinałowe wg schematu A1-B2 i A2-B1, a następnie przegrani rozgrywają mecz o trzecie, a wygrani mecz o 1. miejsce.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 • Obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 • Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.
 • Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
 • Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) obowiązuje wewnętrzny regulamin.
 • W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
 • Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN.
 • Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
 • Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.
 • Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny.
 • Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewiduje się dyplomy i puchary, a dla pozostałych drużyn dyplom uczestnictwa. Przewidywane są również wyróżnienia indywidualne: najlepszy bramkarz, król strzelców, najlepszy piłkarz turnieju, nagroda Fair-play.
 • Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 • Każda drużyna wpłaca tzw. wpisowe na pokrycie kosztów organizacyjnych od zawodnika 20 zł.
 • W sprawach turnieju można kontaktować z Archidiecezjalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej, ks. Łukaszem Jastrzębskim.

ZAPRASZAMY!