Wydział Nauki Katolickiej informuje
o możliwości odbycia podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych
w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie
oraz zachęca nauczycieli do ich podjęcia.

Prosimy księży proboszczów o rozpowszechnienie niniejszej informacji
oraz o pomoc kandydatom w procesie rekrutacyjnym.


Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne

Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne to studia w zakresie merytorycznego i dydaktycznego przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu: religii. Przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunkach, które dały pełne przygotowanie do nauczania innego przedmiotu (szkole podstawowej i ponadpodstawowej), którzy chcą zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu religia w przedszkolu oraz w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia trwają 4 semestry.
Zjazdy odbywają się w soboty, w godzinach 9.00-16.30.
Ponadto przewidziane są też spotkania online w piątki w godzinach 17.30-20.30.

Zajęcia będą się odbywać w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie
(ul. Witolda 11 a).

Więcej informacji na temat studiów można znaleźć na stronie:
www.studiapodyplomowe.upjp2.edu.pl

Rekrutacja na studia trwa od 25 września do 5 października br.

Link do rekrutacji:
https://irk2.upjp2.edu.pl/pl/offer/SP_2023-2024-Z/programme/WT-PSTK-RZ-POD/?from=registration:SP_2023-2024-Z

Termin składania kompletu dokumentów w sekretariacie od 7 do 14 października br.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny wraz z podaniem o przyjęcie na studia, pobranym z konta kandydata w systemie IRK;
  • dyplom ukończenia studiów, celem dokonania jego kopii do akt, albo uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu;
  • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do nauczania dowolnego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (o ile nie ma takiej informacji na dyplomie/suplemencie);
  • list polecający od duszpasterza.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. zyskanie wszystkich zakładanych efektów uczenia się określonych w programie studiów podyplomowych;
  2. uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć;
  3. uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.

Kierownikiem studiów jest ks. dr Marek Winiarski.