Mieszkańcy Przemyśla otrzymali od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Jak co roku uroczystość miała miejsce na rynku przed Urzędem Miasta.

Betlejemskie Światło Pokoju ma bardzo wymowne znaczenie, szczególnie w tych czasach – mówił Remigiusz Łuc, komendant Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich, podczas spotkania na miejskim rynku w niedzielę, 17 grudnia 2023 r. – To już kolejny rok zwracamy się do państwa i mówimy bardzo dużo o pokoju, bo przecież za naszą wschodnią granicą nie ma go.

Podczas uroczystości prezydent miasta Wojciech Bakun dziękował harcerzom za ich służbę i pieczę nad płomieniem pokoju.

Harcerze już od wielu lat kultywują to, by Przemyślanie mogli ten święty ogień zanieść do swoich domów, w tym wyjątkowym czasie jakim jest oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Również od kilku lat rozwijamy tradycję miejskiej wigilii, takiego spotkania wszystkich mieszkańców po to, by móc podzielić się opłatkiem i pobyć razem – mówił Prezydent Miasta Przemyśla.

Betlejemskie Światło Pokoju przyjął także Metropolita Przemyski abp Adam Szal. Przy tej okazji już teraz złożył życzenia świąteczne mieszkańcom Przemyśla.

Żeby nadzieja nigdy w nas nie zgasła, żeby w naszych sercach był pokój, między nami była miłość, żebyśmy wierzyli w przyjście Chrystusa i ufali Jego ewangelii i żebyśmy zawsze mieli nadzieję – życzył abp Szal.

Uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Przemyślu została połączona z miejską wigilią.

Mieszkańcy miasta nadal mogą przyjąć światło z Betlejem, które aż do świąt będzie przechowywane w kościele ojców franciszkanów-reformatów.

Relacji z przekazania mieszkańcom Przemyśla Betlejemskiego Światła Pokoju wysłuchaliśmy w ramach audycji „W rytmie wydarzeń”, we wtorek – 19 grudnia 2023 r.

fot. ks. Andrzej Bienia