W sobotę, 25 listopada 2023 r., w ramach corocznej pielgrzymki do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu przybyli członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, aby modlić się wspólnie podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej z okazji swojego święta patronalnego. Mszy świętej przewodniczył abp Adam Szal.

W homilii wygłoszonej w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata metropolita przemyski zachęcił zebranych do refleksji nad tajemnicą Chrystusowego Królestwa. – Królem, który obiecał powrócić i którego powrót jest pewny jest sam Jezus Chrystus. On mówił odchodząc w dniu swojego wniebowstąpienia, że idzie przygotować nam miejsce. Odchodząc, przygotowuje nam miejsce i pozostawia nas z darami, których jest tak wiele – powiedział hierarcha.

Jak tłumaczył arcybiskup, dary otrzymane od Pana Boga mogą być interpretowane w sposób doczesny i w sposób duchowy. – Doczesne to mówić ogólnie cały świat, który jest nam dany do dyspozycji w akcie stworzenia. A dobra duchowe to te dobra, która związane są z naszym zbawieniem. A zadaniem naszym jest pomnażanie tych dóbr. Nie można więc marnować okazji do czynienia dobra – apelował kaznodzieja.

W tym kontekście najważniejsze jest powtórne przyjście Jezusa Króla. – Nie jest ważne ile otrzymaliśmy darów. Ważne jest to, aby patrząc na znaki czasu być gotowymi na przyjście Chrystusa – powiedział hierarcha i szukał odpowiedzi na pytanie „kim są ludzie, którzy nie chcą panowania Chrystusa”. – To ludzie, którzy otrzymali wiele darów, np. dar chrztu świętego, a oddali się na służbę grzechowi. Nie raz czynią to w sposób spektakularny: nie chcemy takich czy innych przykazań, nie chcemy szacunku wobec życia dzieci nienarodzonych, nie chcemy takiego czy innego postępowania, które jest ukazane w dekalogu – stwierdził abp Szal. Panowania Chrystusa nie chcą ci, którzy otrzymali dar wiary, a nie pomnażali go. – Bo można i trzeba ten dar pomnażać w głąb samego siebie: budując, umacniając swoją wiarę ciągle na nowo, ciągle na nowo zdobywając wiarę. Ale można i trzeba poszerzać wiarę w szerz przez to, by dbać o swoje przywiązanie do Chrystusa i umieć ją przekazywać innym – powiedział metropolita przemyski.

Kaznodzieja wskazał, że człowiek wierzący nie może być leniwy. – Nie można być usatysfakcjonowanym przez to, że jesteśmy wpisani do księgi ochrzczonych, że należymy do takiej czy innej wspólnoty. Ale trzeba iść w głąb samego siebie, poszerzać swoją wiarę, swoją wiedzę religijną, swoje przywiązanie do Kościoła, do sakramentów świętych, które są depozytem Kościoła. Trzeba też świadczyć o Panu Bogu – przekonywał abp Szal.

Na zakończenie hierarcha dał wskazówki członkom Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. – Mamy przemianie świat wokół siebie, czynić go bardziej sprawiedliwym, solidarnym, kierującym się bardziej ewangelią niż ludzkim wyrachowaniem. Chcemy wołać dzisiaj, my zebrani tutaj w katedrze przemyskiej: chcemy, aby On królował! Aby królował przede wszystkim w naszych sercach! – apelował arcybiskup zwracając uwagę, że znakiem Opatrzności Bożej jest trwająca w archidiecezji przemyskiej peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. – Bo najpierw królestwo ma zaczynać się w naszych sercach. Sercach uformowanych i uporządkowanych. Potem w sercach naszych bliźnich. A Chrystus z tego wizerunku wskazuje na swoje Serce, zranione dla nas, dla naszego odkupienia. Ale przez to zranienie otwarte dla każdego człowieka i ciągle zapraszające – dodał.

Dlatego człowiek wierzący nie może być bierny. – Nasza przynależność do Akcji Katolickiej czy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest świadectwem na to, że nie chcemy być biernymi uczniami Chrystusa. Chcemy tworzyć żywy Kościół – mówił kaznodzieja i już zapowiedział, że najbliższy rok duszpasterski będzie motywacją, żeby „uczestniczyć w Kościele Chrystusowym”. – Jesteśmy uczestnikami, nie biernymi ale czynnymi uczestnikami myślącymi o tym, by Kościół był wspólnotą wspólnot, by nie opierać się tylko na niechlubnych doniesieniach o życiu Kościoła, ale poprzez postawę św. Franciszka, byśmy próbowali zmieniać ten Kościół zaczynając od siebie – zachęcał.

To wielkie wyzwanie dla członków Akcji Katolickiej czy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. – To wspólnoty wołające, aby Chrystus królował. Wyrażamy to nie tylko w hymnie, który tak pięknie młodzież śpiewa. Nie tylko w tym słowie „gotów” ale także i przez nasze działanie, spotkanie, działalność zgodną ze statutami, przez odczytywanie znaków czasu, które przypominają nam o przyjściu Chrystusa, przez obecność w życiu archidiecezji i naszych wspólnot parafialnych, przez budowę wspólnot parafialnych, a także – co jest wielkim wyzwaniem – przez troskę o dzieci i młode pokolenie – uwrażliwiał abp Szal.

Módlmy się o to, aby Chrystus zakrólował przede wszystkim w naszych serach. Ale także, by ten dar, talent, mina, skarb nie był zakopany, zmarnowany ale żeby się rozwijał dla naszego wspólnego dobra – tym pragnieniem metropolita przemyski zakończył homilię.

Podczas Mszy świętej wręczono także nominacje członkom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na zastępowych, a także kilkudziesięciu młodych złożyło także uroczyste przyrzeczenie deklarując się jak członkowie KSM.


Eucharystię poprzedziło także spotkanie członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, które miało miejsce w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Tam konferencję wygłosił ks. prał. Józef Niżnik, archidiecezjalny asystent AK oraz zostały wręczone nominacje prezesom parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.


Z kolei w archidiecezji przemyskiej młodzi z KSM spotkali się już w piątek w Ośrodku Rekolekcyjnym „Nadzieja” w Wybrzeżu, aby przygotować się do tegorocznych obchodów, które swój najważniejszy punkt – Eucharystię wraz z przyjęciem nowych członków KSM i błogosławieństwem Zastępowych – miały sobotę w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Modlitwie przewodniczyła abp Adam Szal. Następnie KSM-owiecze wrócili do Wybrzeża, aby wziąć udział w corocznym Balu. W tym roku motywem przewodnim były postacie z bajek i filmów.

Na antenie Radia FARA o wspólnym świętowaniu opowiadali: ks. Krzysztof Bieńczak, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej oraz członkowie KSM AP: Faustyna z Domaradza, Wiktoria z Jodłówki, Wiktoria z Lubatowej i Jakub z Brzózy Królewskiej, mówili o tegorocznych obchodach święta patronalnego.