Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Refleksje


Jubileusz 50-lecia święceń księży w rocznika 1959 rozciągnięty w czasie

W roku kapłańskim 2009 grupa księży wyświęconych w 1959r. obchodziła złoty jubileusze, jednak obchody jeszcze trwają: odwiedzamy groby zmarłych kolegów.

Z 53 maturzystów, którzy w 1953 roku zapukali do bram Przemyskiego Seminarium Duchownego w sumie 42 przyjęło święcenia Kapłańskie. 37 przyjęło je 7. 06. 1959r. w Katedrze Przemyskiej, kilku zaś w późniejszym terminie. Z grupy tej żyje aktualnie jeszcze 25 księży:

Jan Baran zamieszkały Mytarzu Nowego Żmigrodu,

Stanisław Bartmiński w Krasiczynie,

Stanisław Bełza w Rzeszowie,

Antoni Domino, i Marian Homa w Domu Księży Seniorów w Rzeszowie,

Stanisław Kulpaczyński w Lublinie,

Aleksander Kusta w Dębicy,

Tadeusz Mach w Jastkowicach,

Jerzy Moskal w Zręcinie,

Michał Motyl w Rzeszowie,

ks. Antoni Obłoza (senior) w Połańcu,

ks. Stanisław Putyło, Bronisław Węgrzyn, Franciszek Podolski i Kazimierz Poźniak w ?Emaus" w Korczynie,

Aleksander Radoń w Tarnowcu,

Tadeusz Sabik w Warzycach,

Andrzej Sekulski w Kłyżowie,

Józef Sokołowski w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Rzeszowie-Słocinie,

Jan Stanisz w Przemyślu,

Stanisław Tomaszek we Frysztaku,

Kazimierz Tomasik w Kerczu na Krymie,

Józef Węgrzynek w Karlskrona w Szwecji,

Stanisław Wójcik w Rudnej Wielkiej

i Aleksander Zając w Żurawicy.

Zmarło natomiast 17 księży z tego rocznika:

Pierwszy w wypadku samochodowym zginął 19. 12. 1979 Czesław Piotrowski.

2. 20. 09.1979 zmarł ks. Kazimierz Żydzik

3. 20. 12 1981 r, ks. Stanisław Mokrzycki

4. 22. 08. 1982, ks. Ryszard Mucha

5. 24. 07. 1992, ks. Emil Borowiec

6. 28. 06. 1998 r. ks. Adolf Kowal

7. 20. 06. 2000 r. Ryszard Englot

8. 4. 12. 2000 r. ks. Julian Jakieła

9. 5. 01. 2001 r. ks. Bronisław Wawrzkiewicz,

10. 22. 10 2001 r. ks. Jan Szyndlar

11 22. 09. 2002. r. ks. Władysław Lasota

12. 18. 10. 2004 r. ks. bp. Stefan Moskwa

13. 15. 10. 2005. ks. Ignacy Gerlach

14. 10. 01. 2006 ks. Jan Karaś

15. 8. 04. 2006 r. ks. Józef Dudek

16. 1. 12. 2008 r. ks. Józef Kozicki ( pracował w diec. tarnowskiej)

17. 22. 03.2009 r. zginął tragicznie ks. Bronisław Domino.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęliśmy trzydniowym spotkaniem w dniach 8-10 czerwca 2009r. w diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym KSM ?Nadzieja" w Wybrzeżu k. Dubiecka. Uczestniczyło w nich - przynajmniej przez 1 dzień - 22 Kolegów. Mszom koncelebrowanym, z homilią, codziennemu oficjum ?Nieszporom za zmarłych" w Kolegów, przewodniczyliśmy na zmianę. Wielogodzinne dyskusje na tematy głównie z życia Kościoła w różnych krajach i warunkach, moderowali księża: prof. Stanisław Kulpaczyński z Lublina, Kazimierz Tomasik z Krymu i Jan Stanisz z Przemyśla ( były misjonarz w Belgii i na Ukrainie). Głównej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Marian Rojek z Przemyśla. Na zakończenie spotkania przygotowaliśmy list do Abpa Michalika następującej treści:

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie !

We wrześniu 1953 roku, w najbardziej mrocznych latach stalinizmu, o czym świadczą otwierane dziś i udostępniane powoli archiwa obrazujący prześladowanie narodu i Kościoła, ukazujący jak rządzący Polską, z rosyjskiego namaszczenia, komuniści, usiłowali zgasić ostatnie światła nadziei dla Polaków, preparując procesy polityczne świeckich i księży, aby zohydzić i zgnoić przedwojenne i wojenne autorytety tak religijne jak narodowe.

W czasie, gdy zaaresztowano Prymasa, Stefana Wyszyńskiego, wysiedlano aktywnych księży, jak choćby Rektora przemyskiego Seminarium ks. Michała Jastrzębskiego i proboszcza katedry ks. Jana Grochowskiego, gdy likwidowano Caritas, wydawnictwa katolickie i Małe Seminarium -18 z nas było jego ostatnimi w historii absolwentami- 53 maturzystów zapukało do czcigodnych bram Przemyskiego Seminarium Duchownego. 7. 06. 1959r. 37 z nich w Katedrze Przemyskiej, kilku zaś w późniejszym terminie, w sumie 42 księży, przyjęło święcenia kapłańskie.

Dziś wielu z nas spotyka się, z okazji złotego jubileuszu święceń, na rocznicowym spotkaniu rekolekcyjnym w Archidiecezjalnym Ośrodku Nadzieja w Wybrzeżu, koło Dubiecka, by podziękować Bogu ?za bezmiar niezliczonych łask". Żaden z nas 42 kapłanów wyświęconych przed półwieczem, nie sprzeniewierzył się składanym wtedy Bogu i Biskupowi diecezjalnemu ślubowaniom.

Siedemnastu odeszło już do Pana, kilku zmaga się z nieuchronnymi słabościami wieku, kilku pracuje nadal czynnie w kraju i za jego granicami, większość natomiast, przesunięta ?w stan spoczynku", pozostaje jednakże czynna duszpastersko, służąc swoim młodszym następcom pomocą, a niekiedy, gdy tylko zechcą, swoim doświadczeniem.

Wdzięczni za pamięć, składamy Księdzu Arcybiskupowi serdeczne podziękowanie - tak za skierowane do nas słowa pouczenia i zachęty do dalszej realizacji tego, co pozostaje zawsze w sferze ideału każdego z nas - jak i złożone życzenia.

Kapłani wyświęceni w roku 1959.

Jubileusze 50-lecia w kościołach lokalnych i parafiach

Z początkiem czerwca poszczególni kapłani świętowali 50-lecie w swoich miejscowościach rodzinnych, bądź parafiach, w których pracowali, o czym w większości wypadków informowały środki przekazu. Rzetelność kronikarska każe mi wspomnieć o najważniejszych ?Jubileuszach".

Jan Baran b. proboszcz w Jaśliskach przeżywał 50-lecie z udziałem abp. Edwarda Nowaka w Mytarzu 7. czerwca. a następnie 29. czerwca, podczas odpustu ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła w Żmigrodzie Nowym.

Stanisław Bartmiński wyświęcony z powodu młodego wieku dopiero 1. listopada 1959 r. obchodził Jubileusz 18. października w Krasiczynie, gdzie przepracował jako proboszcz 37 lat i gdzie zamieszkuje oraz 25. października w rodzinnej parafii - Katedrze Przemyskiej;

Stanisław Bełza czynny jeszcze wówczas proboszcz z Rzeszowa obchodził swój jubileusz w Rzeszowie 7. czerwca, w parafii farnej, z udziałem trzech biskupów: ordynariusza diecezji ks. bpa Kazimierza Górnego, bpa Edwarda Białogłowskiego oraz rodaka rzeszowskiego bp. pomocniczego z Przemyśla Marian Rojka. Jako ciekawostkę warto odnotować, że homilię wygłosił ks. Infułat Józef Sondej, rodak z Mazurów i kolega klasowy ojca ks. Stanisława. Głosił on kazania zarówno na prymicjach ks. Stanisława, potem na 25-leciu i wreszcie na 50-leciu kapłaństwa. Natomiast ks. Stanisław Bełza, jakby w rewanżu, wygłosił kazanie na jubileuszu 50-lecia, potem 60-lecia i wreszcie w dniu 28. czerwca 2009 r. na niecodziennym jubileuszu 70-lecia kapłaństwa ks. infułata Józefa Sondeja.

Antoni Domino, do 50-lecia kapłaństwa przygotowywał się wspólnie z bratem Bronisławem. Zdążyli ?antycypować" jubileusz, przygotowany przez Akcję Katolicką w Mrowli 19. marca, w uroczystość św. Józefa. Po śmierci brata Bronisława obchodził Jubileusz podczas odpustu ku czci św. Antoniego 13. 06 w Babicy, następnie w rodzinnym Czudcu i w Krempnej u swego wychowanka ks. Andrzeja Turka. Później wspólnie z Marianem Homą mieli jubileusz w Domu Księży Seniorów w Rzeszowie z udziałem obu biskupów rzeszowskich oraz w oktawie Bożego Ciała w miejscowości Lipie w parafii Mrowla.

Marian Homa w dniu 7. 06. obchodził jubileusz w rodzinnej w parafii Mrowla, następnie w Futomie i 21. 06. w Garnizonie w Rzeszowie, gdzie pracował jako proboszcz, dochodząc do stopnia majora i wreszcie wspólnie z Antonim Domino w Domu Księży Seniorów oraz w Lipiu parafia Mrowla.

Tadeusz Mach świętował 7. 06. w Jastkowicach, gdzie był wówczas czynnym, już od 38 lat, proboszczem ( do 11. 03. 2010r., gdy ukończy 75 lat). Homilię wygłosił ks. Jan Butryn, proboszcz parafii św. Mikołaja w Szewnej oraz 29. 07. w rodzinnej Żołyni z kazaniem ks. Jana Jagustyna.

Jerzy Moskal, obchodził jubileusz 21. 06 w Zręcinie gdzie zamieszkał po pracowaniu prawie30 lat jako proboszcz. Kazanie wygłosił rodak ze Świerzowej rektor Seminarium Duchownego w Przemyśli ks. prof. Dariusz Dziadosz. Następne uroczystości odbyły się w parafii rodzinnej w Krośnie oraz podczas odpustów w dekanacie w Kopytowej, Łubnie i Łubienku.

Księża mieszkający w Domu Seniora w ?Emaus" w Korczynie: Franciszek Podolski Kazimierz Poźniak, Stanisław Putyło i Bronisław Węgrzyn obchodzili wspólny Jubileusz zorganizowany przez dyrektora Domu w Korczynie ks. Jana Klicha, 11. 06. w uroczystość Bożego Ciała. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił biskup Adam Szal. Uczestniczyli w niej także przybyli do Jubilatów goście, dla których Dyrekcja Domu przygotowała przyjęcie. Nadto Jubilaci świętowali indywidualnie w parafiach, w których wcześniej pracowali:

Franciszek Podolski 14. 06, w rocznicę prymicji obchodził jubileusz w rodzinnej parafii w Sławęcinie. Kazanie wygłosił miejscowy proboszcz ks. Marek Cesarz. 19. 06. wspólnie z ks. Radoniem w Tarnowcu, a 29. 06 w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzcinicy, z kazaniem bratanka ks. Adama Podolskiego prof. z Rzeszowa. W parafii Lubla, gdzie przepracował jako proboszcz miał jubileusz w dniu 2. 08 w uroczystość Porcjunkuli. Kazanie wygłosił ks. Kazimierz Brzyski z Warzyc.

Kazimierz Poźniak odbył jubileusz w Odrzykoniu gdzie był proboszczem przez długie lata 14. 06. Kazanie wygłosił b. proboszcz z Krosna Polanki ks. Tadeusz Buchowski.

Stanisław Putyło 14. czerwca obchodził jubileusz w swej dawnej parafii w Ryszkowej Woli, w otoczeniu kapłanów dekanalnych i miejscowych rodaków, a także w ?Emaus".

Bronisław Węgrzyn, 14. czerwca obchodził jubileusz w Hłudnie gdzie pracował w latach 1973-1996r. Mszy świętej z udziałem Jubilata przewodniczył i Słowo Boże wygłosił w zastępstwie chorego dyrektora Domu Księży Emerytów ?Emaus", ks. Franciszek Pelc.

Aleksander Radoń, obchodził jubileusz 27. czerwca w Tarnowcu. Kazanie wygłosił kolega kursowy ks. Tadeusz Sabik i wraz z ks. Kazimierzem Tomasikiem pracującym w Kerczu na Krymie miał obchodzić 19. lipca w uroczystość odpustową Niestety, ks. Kazimierz z powodu choroby nie dojechał. Skromniejsze uroczystości bchodził jeszcze w 28. czerwca w Przemyślu-Kazanowie, 24 sierpnia w Morawicy k. Krakowa i 11 października w Rozłazinie w diec. pelpińskiej, u kolegi z Ruchu na Rzecz Lepszego Świata NOP,

Tadeusz Sabik świętował jubileusz w dekanacie już 17. 05. (z powodu wyjazdu proboszcza). Kazanie wygłosił ks. Wacław Rybka z Szebni. Następnie 14. 06. odprawił koncelebrowaną Mszę św. w rodzinnej Komborni, z kazaniem miejscowego proboszcza ks. Andrzeja Wydrzyńskiego. Współuczestniczył też w uroczystościach kolegów: ks. Radoniowi w Tarnowcu wygłosił kazanie, i ks. Podolskiego w Lubli.

Andrzej Sekulski świętował jubileusz z udziałem bpa Edwarda Frankowskiego, 15. sierpnia w Kłyżowie, gdzie pracował jako proboszcz i gdzie mieszka, pomagając nowemu administratorowi parafii.

Józef Sokołowski, obłożnie chory mieszkający w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Słocinie, zwykle pozbawiony świadomości obchodził jubileusz w kaplicy szpitalnej, na wózku inwalidzkim, ubrany w komżę. Koncelebrze przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Stanisław Wójcik z Mrowli. Przybyła liczna delegacja b. parafian z Widełki (zorganizowana przez proboszcza ks. mgr Lucjana Kota) w strojach ludowych, z orkiestrą i występem artystycznym. Po uroczystościach Dyrekcja domu Kombatanta zorganizowała dla wszystkich gości w liczbie ponad 50 osób przyjęcie. Sam Jubilat był świadom uroczystości, poznawał b. parafian i rozmawiał z nimi. O przeżyciu świadczyły łzy jakie płynęły z jego oczu.

Jan Stanisz, który po pracach misyjnych w Belgii i na Ukrainie zamieszkał przy archikatedrze w Przemyśli obchodził swój jubileusz najpierw w Kirowogrodzie na Ukrainie, z udziałem kilku księży z olbrzymiego terytorium diecezji odesko-symferopol-skiej., wśród nich biskupa Bernackiego. Stamtąd przeleciał samolotem ok. 2500 kw. do Belgii, gdzie w świętował z parafianami i kilkoma polskimi kapłanami. W Polsce uroczystość przygotował mu 14. 06. jego wychowanek w z Nowosielca, dzisiejszy proboszcz archikatedry przemyskiej ks. prałat Mieczysław Rusin. Kazanie wygłosił kolega kursowy ks. Stanisław Bartmiński. Następnie w rodzinnej parafii w Haczowie w dniu 15 sierpnia z kazaniem ks. Krzysztofa Pastuszaka, misjonarza w Belgii.

Stanisław Tomaszek, świętował ostatnią niedzielę września we Frysztaku, gdzie był proboszczem przez 35 lat od 1970r. Kazanie wygłosił rektor Seminarium Duchownego w Sandomierzu ks. Jan Biedroń.

Kazimierz Tomasik, pracujący w Kerczu na Krymie tam obchodził jubileusz. Natomiast uroczystości zaplanowane w Tarnowcu przekreśliła jego choroba.

Józef Węgrzynek, obchodził Jubileusz 7. 06. w rodzinnej Iskrzyni. Przewodniczył Mszy św. z udziałem 4 kolegów kursowych, kilkunastu księży z dekanatu z homilią kolegi kursowego ks. Stanisława Bartmińskiego. Po tygodniu 14. 07. w Krościenku Wyżnym, macierzystej parafii, z której wyłączono Iskrzynię. Sam w homilii wspominał swoje kapłańskie życie.

Stanisław Wójcik mieszkający w Rudnej Wielkiej, w swojej ostatniej parafii tam odchodził jubileusz podczas odpustu 16. 05. Podczas Eucharystii, której przewodniczył kazanie wygłosił ks. dziekan Lucjan Kot z Widełki. Druga uroczystość odbyła się 14. 08 podczas odpustu w Rogoźnicy, gdzie tworzył parafię, a kolejna 19. 06, podczas odpustu ku czci Najśw. Serca P. Jezusa w Bóbrce, gdzie proboszczem jest jego b. wikary ks. dziekan Tadeusz Nowak.

Aleksander Zając uroczystości jubileuszowe, z udziałem biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana, pochodzącego z Żurawicy, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię, przeżył 7. 06. w Żurawicy, w ostatniej parafii swojej pracy i miejscu aktualnego zamieszkania. Następnie parafia Jaćmierz przygotowała mu jubileusz w uroczystość odpustową Najśw. Serca Pana Jezusa. Homilię wygłosił ks. dziekan Józef Niżnik ze Strachociny, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej. Po raz trzeci uroczystość przygotowała rodzinna Siedleczka, gdzie 29. 06. w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. Romuald Szumierz z Kanady.

Na kursie utrwalił się zwyczaj wzajemnych odwiedzin. Kilkakrotnie w roku z inicjatywy ks. Jana Stanisza spotkamy się u różnych kolegow: W Jastkowicach u ks. Tadeusza Macha było nas 5, , w Rzeszowie 8 kolegów, w Korczynie 8 kolegów, odwiedziliśmy 5 kolegów we Frysztaku, Warzycach, Tarnowcu, Mytarzu i Zręcinie. Kilkakrotnie w kilku odwiedzaliśmy kolegów Domu Emerytów Emaus i w Słoninie.

ODWIEDZANIE GROBÓW ZMARŁYCH KOLEGÓW.

Pomysł poddał Ks. Aleksander Zając. Przekonywał, że z okazji Roku Kapłańskiego powinniśmy odwiedzić wszystkie groby zmarłych kolegów. Jak zwykle ?quod capita tot sensus" Co głowa to pomysł. Zrobiła się jesień, a my we trójkę odwiedziliśmy raptem kilka cmentarzy. Koniec końcem postanowiliśmy spróbować w następnym 2010 r., ustalając - telefonicznie za moim pośrednictwem - dwa terminy: 18 maja w Woli Żarczyckiej, gdzie spoczywa pierwszy zmarły a raczej ofiara wypadku drogowego ks. Czesław Piotrowski, a po dwóch tygodniach zaplanowaliśmy Mszę św. i nawiedzenie grobu ks. Kazimierza Żydzika w Budziwoju

Pierwszy termin spalił, bo w tym dniu wypadł pogrzeb ks. Jakubczyka i trzeba było zapowiedzianą już w Woli Żarczyckiej uroczystość anulować. Natomiast spotkanie w Budziwoju doszło do skutku. Przyjechało 12 kolegów, kazanie wygłosił najbardziej ze Zmarłym zaprzyjaźniony ks. Stanisław Bełza. Po Mszy św. udaliśmy się na cmentarz parafialny, gdzie nad grobami dwóch zmarłych proboszczów Kazimierzy: ks. Żydzika i ks. Guzego modlitwy poprowadził miejscowy proboszcz ks. Mieczysław Lignowski, który następnie podjął nas obiadem na plebani.

Ponieważ 14 czerwca na spotkaniu w Myczkowcach koledzy zaakceptowali pomysł dalszego nawiedzania grobów, zaległą Mszę św. w Woli Żarczyckiej zaplanowano na 30 czerwca 2010 r. Przyjechało nas 10. Kazanie wygłosił ks. Aleksander Zając, bo obaj ze Zmarłym pracowali jako wikariusze w Szebniach Procesję na cmentarz poprowadził miejscowy proboszcz ks. Józef Łobodziński, następnie spotkaliśmy się na plebanii, gdzie podejmował nas obiadem.

Po dwóch tygodniach 13 lipca byliśmy w Jodłówce nad grobem ks. Stanisława Mokszyckiego. W Sanktuarium Maryjnym, tworzonym przez Zmarłego koncelebrowanej Mszy św. 10 kolegów przewodniczył ks. Tadeusz Sabik a kazanie wygłosił zaprzyjaźniony ze zmarłym kolega ze szkolnej jasielskiej ławy ks. Aleksander Radoń, procesję i modlitwy na cmentarzu prowadził wikariusz ks. Andrzej Pawlik. Ponieważ gosposia proboszcza ks. Kazimierza Wójcikiewicza uległa ostatnio wypadkowi i przebywała w szpitalu, proboszcz poczęstował nas kawą. Gosposia p. Helenka zasługuje na osobną wzmiankę. Ta 89 letnia kobieta funkcję gospodyni pełniła przez ponad 70 lat. Jako uczennica przyjechała do Polski na wakacje z Sambora, Tu zastała ją wojna. Matka zz bratem zostali zesłani na Sybir, ojciec poszedł na front, potem przystał do Armii Andersa. Ona została przy księdzu Franciszek Pelczarze, którego pochowała 28 maja 1975r i została gosposią u ks. Mokrzyckiego. Po jego śmierci 20 grudnia 1981 r. pozostała na plebanii prowadząc gospodarstwo następcy ks. Kazimierzowi Wójcikowskiemu, który też wymagał opieki, bo przeszedł poważną operację kolana. Tuż przed odpustem w 2010 r. spadła ze schodów i złamała nogę w miednicy. Po tym wypadku już się nie podniosła i zmarła w sierpniu 2010r.

Wreszcie po przerwie wakacyjnej 31 sierpnia spotkaliśmy się w 12 osób: Wg. alfabetu: Stanisław Bartmiński, Antoni Domino, Tadeusz Mach, Jerzy Moskal, Antoni Obłoza, Aleksander Radoń, Tadeusz Sabik, Andrzej Sekulski, Jan Stanisz, Józef Węgrzynek, Stanisław Wójcik, i Aleksander Zając w Turbi nad grobem Ryszarda Englota. Mszy św. koncelebrowanej przez kolegów, oraz miejscowego proboszcza ks. Miszczaka i dziekana ks. Krzysztofa Guźlę przewodniczył ks. Andrzej Sekulski, a ja wygłosiłem Słowo Boże, uzupełnione pod koniec przez głównego celebransa, który przypomniał lata szkolne przeżyte wspólne ze zmarłym, w rudnickim Liceum, proboszcz zaś i dziekan w ciepłych słowach opowiedzieli o swoich kontaktach ze Zmarłym. Z powodu ulewnego deszczu modlitwy za zmarłych odbyły się w kościele, a nad grobem pomodliliśmy się w kilka osób, na wyraźną prośbę ks. Józefa Węgrzynka, który z dalekiej Szwecji nie mógł przyjechać na pogrzeb, i chciał w ten sposób pożegnać śp. Ryśka.

Ostatnie spotkania planujemy 18 października o godz. 15,00 w Ostrowie k. Przemyśla przy grobie ks. Jana Karasia, a wieczorem o 18,00 w przemyskiej Archikatedrze, gdzie koncelebrowanej Mszy św. w 6 rocznicę śmierci biskupa Stefana Moskwy ma przewodniczyć ks. bp. Adam Szal.

Kronikarz kursowy - ks. Stanisław Bartmiński


znalezionych: 99
« cofnij -   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   - wcześniejsze »

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu