Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Refleksje


Katolicy na ulicy

Inicjatywa ewangelizacyjna zdefiniowana przez hasło "Katolicy na ulicy", inspirowana jest homilią Jana Pawła II, którą wygłosił w czasie wizyty w Krośnie (10 czerwca 1997 r.) - mówił wtedy między innymi: "Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie "Szczęść Boże" i "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia (bliźnim). W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuście, aby ją wam odebrano".
"Katolicy na ulicy" to projekt ewangelizacyjny, który powinien realizować każdy chrześcijanin - katolik, wszak pierwszym źródłem inspiracji jest Eucharystia, która kończy się błogosławieństwem kapłana i uroczystym rozesłaniem "Idźcie w pokoju Chrystusa". To jest wielkie zobowiązanie, aby w codziennym życiu świadczyć o Chrystusie i dzielić się Jego pokojem i błogosławieństwem z innymi ludźmi - braćmi i siostrami.

Każdego dnia - w drodze do szkoły, do pracy, na uczelnię, do sklepu i w innych miejscach publicznych - spotykamy bardzo wielu ludzi. Jako katolicy, nie możemy ich mijać obojętnie, bo wtedy przyczyniamy się do coraz bardziej szarej szarości czyli laickości naszych wiosek i miast. Chrześcijanin ma przecież w sobie światło wiary, którym winien olśniewać innych. Jednym z wyrazów owej jasności są chrześcijańskie pozdrowienia: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus", "Króluj nam Chryste" lub "Szczęść Boże". Życzliwe wypowiedzenie jednego z nich, pod adresem spotykanych ludzi, jest odważnym wyznaniem wiary, a jednocześnie prośbą o udzielenie przez Boga błogosławieństwa dla pozdrawianej osoby. Dlatego chrześcijańskiego pozdrowienia, nie możemy ograniczyć tylko do osób, które znamy; warto kierować je także do tych ludzi, którzy nie są nam bezpośrednio znani.

Przywoływanie Pana Boga do naszych spontanicznych spotkań, jest swego rodzaju ewangelizacją uliczną, wszak przez szlachetne słowa chrześcijańskiego pozdrowienia, niesiemy Boga ludziom i jednocześnie ludzi niesiemy Panu Bogu.

Za klika miesięcy bł. Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym (Rzym - 27 kwietnia 2014). W duchowej drodze w kierunku kanonizacji naszego Papieża, starajmy się ? jako pierwsi - wyjść na ulice z chrześcijańskim pozdrowieniem. Sakralizacja przestrzeni publicznej, która jest potrzebą chwili, stanowić będzie także piękny dar dla bł. Jana Pawła II na uroczystość Jego kanonizacji.

ks. Tadeusz Biały


znalezionych: 99
« cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze »

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu