Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości16 lipca

Wspomnienie NMP z Góry Karmel – MB Szkaplerznej

Karmel Przemski przeżywa dzisiaj uro­czys­tość od­pus­tową.
W parafii Ojców Kar­me­li­tów w Prze­myślu, o godz. 11.00 Mszę świętą odprawił o. Piotr Ścibor OCD, a kazanie wygłosił o. Be­ne­dykt OCD.
O godz. 18.00 uroczystą sumę od­pus­tową z kazaniem odprawił ks. bp Adam Szal.
W kościele Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu, sumę odpustową o godz. 18.00 celebrował i wygłosił homilię ks. inf. Stanisław Zygarowicz.

Równe. Uroczystościom związanym z odpustem parafialnym oraz 25-leciem Kapłaństwa ks. prob. Kazimierza Rojka, przewodniczył ks. bp Marian Rojek. On też wygłosił okolicznościową homilię.

15 lipca

XXVII Przemyska Piesza Pielgrzymka dotarła do kresu pątniczej drogi. Na Jasną Górę przybył ks. abp Józef Michalik, który przywitał pielgrzymów przed wejściem na plac przed Szczytem. Od godz. 9.45 odbywała się prezentacja grup i przejście przed Obrazem Czarnej Madonny. Na zakończenie w Bazylice Jasnogórskiej została odprawiona Msza święta kon­ce­le­bro­wana pod prze­wod­nictwem ks. bpa Adama Szala i z okolicznościową homilią ks. abpa Józefa Michalika.

Zapraszamy do podsumowania pielgrzymowania na stronę pielgrzymki.

Ks. bp Marian Rojek odprawił Mszę świętą z homilią i błogosławieństwem dzieci przy „Złotej Studzience” na górze Cergowej k. Dukli. Miejsce to związane jest z kultem św. Jana z Dukli.

14 lipca

Radymno. Przy licznym udziale wiernych, podczas Mszy świętej z kazaniem, o godz. 11.00 ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski dokonał poś­wię­cenia placu pod budowę nowego kościoła filialnego.

Pielgrzymi XXVII Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki są już niedaleko Jasnej Góry. W przed­os­tatnim dniu odwiedził pielgrzymów ks. prał. Jerzy Pawlik, długoletni delegat KEP do spraw pieszych pielgrzymek. Podczas Mszy świętej w Złotym Potoku wygłosił do zgromadzonych homilię.

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu