Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 maja

Ks. bp Adam Szal kontynuuje wizytację dekanatu Leżajsk II. O godz. 18.00 w koś­ciele pa­ra­fial­nym w Brzózie Królewskiej odprawił Mszę świętą z oko­licz­noś­ciowym kazaniem i udzieleniem sakramentu Bierzmowania 58 osobom. Po Eucharystii spotkał się z grupami apos­tol­skimi i zwizytował kancelarię parafialną.

Zapraszamy na stronę internetową parafii pw. NMP KrólowejDąbrówkach k. Łańcuta www.parafiadabrowki.pl. Link do strony znajduje się też na stronie diecezjalnej w zakładce: dekanaty i parafie.

20 maja

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Dzisiaj odbyły się święcenia diakonatu 22 alumnów V roku Wyższego Se­mi­na­rium Duchownego w Przemyślu. Księża Diakoni otrzymali święcenia w dwóch grupach:

Ks. bp Adam Szal, podczas uroczystej Mszy św. odprawionej o godz. 12.30 w parafii pw. Przemienienia PańskiegoSanoku [Fara] – udzielił diakonatu 9 alum­nom:

 • BACIOR Wojciech z Golcowej

 • GŁAZOWSKI Paweł z Ustrzyk Dolnych – Królowej Polski

 • JASTRZĘBSKI Łukasz z Pakoszówki

 • KWITEK Grzegorz z Sanoka - Fary

 • MAŁEK Maciej z Długiego

 • MOZGOWOJ Tomasz z Leska

 • NIEMIEC Mariusz z Humnisk pw. św. Stanisława

 • SZCZEPEK Andrzej z Brzozowa

 • ŻYŁA Krzysztof z Zagórza


Ks. bp Marian Rojek, podczas Mszy św. o godz. 11.00 w parafii pw. Nie­po­ka­la­nego Serca NMPDubiecku, udzielił święceń diakonatu 13 alumnom:

 • BABIARZ Łukasz z Nowosielec Przeworskich

 • CAPŁAP Witold z Sieniawy

 • HARĘZA Waldemar z Kormanic

 • JAROŃ Artur z Krzemienicy

 • KOCAJ Roman z Futomy

 • KOZAK Michał z Żurawicy

 • MATWIEJ Wojciech z Dubiecka

 • MIERZEJEWSKI Krzysztof z Jarosławia – Chr. Króla

 • PADOWSKI Marcin z Sarzyny

 • PILISZKO Marcin z Jarosławia – Królowej Polski

 • RUPAR Grzegorz z Kosiny

 • SZYDEŁKO Łukasz z Cierpisza

 • TOCZEK Damian z Przemyśla – Królowej Polski


O godz. 12.00, ks. abp Józef Michalik, podczas Mszy świętej z okolicznościowym kazaniem – dokonał uroczystego poświęcenia [konsekracji] kościoła parafialnegoLipie.

Zapraszamy na nową stronę internetową parafii pw. św. Brata Alberta w Przemyślu. Link do strony znajduje się też na stronie diecezjalnej w zakładce: dekanaty i parafie.

Bieszczadzkie spotkanie przed Pielgrzymką na Jasną Górę.W sobotę 19 maja 2007 roku, część grupy pielgrzymkowej św. Andrzeja Boboli z Leska ze swoim duszpasterzem ks. Tomaszem Podolakiem zorganizowała wspólne spotkanie, które było duchowym i towarzyskim przygotowaniem do tegorocznej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. W wymiarze duchowo-modlitewnym uczestniczyli w „Majówce” na górze „Gruszka” w Tarnawie Górnej, na której stoi Kaplica Miłosierdzia Bożego fundacji p. Adama Pałackiego organisty kościołów dojazdowych parafii Lesko w Weremeniu i w Postołowiu, który każdego roku tak i w ten sobotni wieczór w maju wraz z grupą pracowników na instrumentach dętych wieczorami wygrywa pieśni Maryjne słyszane z tego miejsca w wielu okolicznych bieszczadzkich parafiach. Grupa św. Andrzeja Boboli już teraz zaprasza osoby, które grają na jakichkolwiek instrumentach a chętne do wspólnego pielgrzymowania, aby kontaktowały się z parafią w Lesku. [Tekst i zdjęcia – ks. Tomasz Podolak].

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu