Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 kwietnia

Niedziela Miłosierdzia Bożego

W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę – blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz... Te dwa promienie wyszły z wnęt­rzności mi­ło­sier­dzia mo­jego wówczas, kiedy konające serce moje zos­tało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. (Dz. 299).

Chałupkach k. Przeworska [par. Przeworsk Fara], o godz. 10.00 ks. abp Józef Michalik dokonał po­bło­go­sła­wienia no­wo­wy­bu­do­wanej kaplicy pw. Mi­ło­sier­dzia Bożego. Ksiądz Arcybiskup odprawił Mszę święta i wygłosił homilię.

Ks. bp Marian Rojek przewodniczył odpustowej sumie w parafii pw. Miło­sier­dzia BożegoKrośnie [Białobrzegi]. Podczas Eucharystii wygłosił oko­licz­noś­ciowe kazanie i udzielił sakramentu Bierzmowania 30 osobom.

Po południu, o godz. 15.30, ks. bp Marian Rojek sumę odpustową ku czci Miłosierdzia Bożego odprawił w kościele Ojców BernardynówDukli. Wygłosił również homilię i udzielił sa­kra­mentu Bierzmowania miejscowej młodzieży.

Wiosenny Dzień Skupienia członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z dekanatów: Przemyśl I, Przemyśl II, Przemyśl III, ŻurawicaKalwaria Pacławska odbył się w sobotę, 14 kwietnia 2007 r. o godz. 9.30 w parafii pw. św. Brata AlbertaPrzemyślu. Dzień Skupienia rozpoczęto od adoracji Najświętszego Sakramentu odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą prowadzili członkowie POAK z parafii pw. MB Królowej Polski w Przemyślu. Po adoracji ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny AK , wygłosił referat o życiu i świętości św. Andrzeja Boboli w oparciu o Encyklikę Piusa XII „Invicti athleate Christi”. Omówił między innymi tematy: męczeństwo – przykłady, zadania świeckich , oraz odezwę do Narodu Polskiego. Spotkanie zakończyła uroczysta koncelebrowana Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Józef Niżnik, współkoncelebrowali księża asystenci z Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej dekanatów Archiprezbiteratu Przemyskiego. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie POAK, zaś pięknym śpiewem uzupełniła parafialna schola, której akompaniował zespół muzyczny. Zdjęcia z Dnia Skupienia są na stronie parafii Przemyśl Kmiecie w zakładce „Galeria Foto” (Dzień Skupienia). [Nadesłał. p. Zdzisław Wasyłyk].

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu