Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości18 marca

IV Niedziela Wielkiego PostuKażdy ma szansę powrotu do domu Ojca.
Bóg w swoim miło­sier­dziu czeka na nawrócenie każ­dego grzesznika.„Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem Mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i wzglę­dem Ciebie...” (Łk 15,18).


Dzisiaj ks. abp Józef Michalik wizytował parafię pw. św. Stanisława bpaHumniskach. Podczas Eucharystii o godz. 8.00 wygłosił homilię, a potem spotkał się z grupami parafialnymi, tj. parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej, parafialnym Oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchem Apostolstwa Młodzieży, Dziełem Pomocy Powołaniom, parafialną grupą Caritas, szkolnym Kołem Caritas, Papieskim Dziełem Misyjnym, Dziewczęcą Służbą Maryjną, Liturgiczną Służbą Ołtarza – lektorzy, ministranci, schole, Rożami Rożańcowymi Męskimi i Żeńskimi, Różami Różańcowymi Młodzieżowymi, Różami Misyjnymi, Radą Parafilaną oraz Chórem Parafialnym. Ksiądz Arcybiskup przewodniczył również Eucharystii o godz. 10.30, wygłosił homilię i udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej miejscowej młodzieży.

W ramach wizytacji dekanatu Przemyśl II, ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z homilią w kaplicy Sióstr Sług Jezusa przy ul. Krasińskiego w Przemyślu.

Ks. bp Ma­rian Rojek o godz. 11.15 odprawił Mszę świętą z udzieleniem sa­kra­mentu Bierzmowania [ok. 80 osób] w parafii pw. św. MikołajaRudołowicach.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu