Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości20 stycznia

W Korczynie odbyło się comiesięczne spotkanie formacyjne Księży Neo­prez­bi­terów, pod kierunkiem ks. bpa Adama Szala. Spotkanie rozpoczęło się wczoraj Mszą świętą koncelebrowaną o godz. 17.00 w sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara, pod przewodnictwem Księdza Biskupa.
Dzisiaj o godz. 7.00 ks. prał. Marek Pieńkowski poprowadził dla uczestników medytację związaną z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. Miało to miejsce w kaplicy Domu Emerytek Sióstr Sercanek. Po śniadaniu w budynku plebanii neoprezbiterzy spotkali się z ks. Józefem Stawarskim naszym przemyskim księdzem parcującym, w Kazachstanie. Już w Domu Księży Emerytów młodzi kapłani wysłuchali konferencji ks. prał. dra Waldemara Janigi na temat organizowania rekolekcji szkolnych oraz odwiedzili samych Księży Emerytów. Spotkanie zakończyło się Mszą świętą pod przewodnictwem Misjonarza z Kazachstanu w kaplicy Domu EMAUS.

19 stycznia

Dzisiaj w Kościele Gereckokatolickim świętuje się „Jordan”. W uroczystej Służbie Bożej w Archikatedrze Greckokatolickiej w Przemyślu wziął udział Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik. Obecni byli również: ks. Bartosz Rajnowski, KanclerzKurii oraz ks. Piotr Baraniewicz, sekretarz metropolity.

Uroczystościom odpustowym ku czci św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa w Sanktuarium w Korczynie przewodniczył ks. bp Adam Szal. O godz. 11.00 odprawił uroczystą sumę z kazaniem.

O godz. 18.00 w Archikatedrze Przemyskiej została odprawiona uroczysta Eucharystia ku czci św. Józefa Sebastiana Pelczara. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. abp Józef Michalik, który wygłosił do zgromadzonych homilię. Współkoncelebrowali: ks. bp Marian Rojek, ks. inf. Stanisław Zygarowicz, kanonicy Kapituły Metropolitalnej, wychowawcy WSD oraz kapłani Przemyśla. Proboszcz z Osiedla Monte Cassino ks. Janusz Klamut modlił się ze swoją wspólnotą, której patronuje św. Józef Sebastian, o pomyślność w budowie nowego kościoła.

Wczoraj [18 stycznia 2007] w Kopytowej odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej archiprezbiteratu krośnieńskiego. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. prał. Kazimierz Kaczor, a Słowo Boże wygłosił ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny AK. Po Mszy świętej uczestnicy udali się do miejscowego Domu Ludowego, gdzie dzieci ze szkoły w Kopytowej przedstawiły „jasełka”, a potem członkowie AK składali sobie życzenia. Agapa przygotowana przez oddział AK w Kopytowej zakończyła spotkanie, w którym wzięło udział kilkunastu kapłanów oraz około 130 członków AK.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu