Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości16 grudnia

Mija 25 lat od brutalnej pacyfikacji strajkujących górników kopalni «Wujek» przez siły milicyjne. Dzisiaj po latach, gdy wielu młodych ludzi nic już nie wie na temat tamtych wydarzeń, trzeba przypominać bohaterskie postawy tych Polaków, którzy mówiąc „nie” tamtemu systemowi, dali innym przykład odwagi. Ofiara życia dziewięciu górników z «Wujka» przyczyniła się do osta­tecz­nego zwycięstwa i odzyskania wolności przez Polaków.

Dziś centralny dzień – trwających od wczoraj – obchodów rocznicy pacyfikacji kopalni. W kościele pw. Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoKatowicach o godzinie 12.30 została odprawiona uroczysta Msza święta inaugurująca oficjalne obchody, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Wiktor Skworc, biskup tar­nowski. We Mszy świętej wzięli udział także inni Księża Biskupi. Prezydent Rzeczypospolitej, parlamentarzyści i bardzo licznie zgromadzeni wierni.

W czytelni głównej Biblioteki WSD w Przemyślu zebrały się dzisiaj na swoje pier­wsze, sta­tu­towe zebranie Rady: dusz­pas­terska i spo­łeczna. Po mo­dlitwie bre­wia­rzowej, którą prowadził ks. bp Marian Rojek rozpoczęły się obrady pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala. Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie, wypełnienie listy obecności i wybór sekretarza Rady społecznej, którym został ks. prał. Tadeusz Kocór – dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej. [Sekretarzem Rady duszpasterskiej jest – zgodnie ze Statutem – aktualny dyrektor Wydziału Duszpasterskiego]. Następnie ks. prał Józef Bar wygłosił wykład na temat: „Działalność Rad: duszpasterskiej i społecznej, jako wyraz odpowiedzialność wiernych świeckich za Kościół – lokalny i pow­szechny”. Po wykładzie była krótka przerwa na kawę, a potem członkowie rad zgłaszali propozycje tematów na następne spotkanie.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu