Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości20 października


W święto patronalne, św. Jana Kantego, parafia w Niebocku przeżywa uro­czyste poś­więcenie [konsekrację] swojej świątyni. Budowę kościoła parafialnego według projektu J. Rządcy, rozpoczęto w roku 1980. W rok później ks. bp Ig­na­cy Tokarczuk poświęcił go pw. św. Jana Kantegoi erygował przy tej świątyni nową parafię. Przez następne lata świątynia była upiększana, aż doczekała się dzisiejszej uro­czystości. Proboszczem parafii jest ks. Edward Stępień.
Kon­se­kra­cji do­konał ks. abp Józef Michalik, który kon­se­krował także nowy oł­tarz oraz udzielił sakramentu Bierzmowania 34 osobom.

Po południu ks. bp Marian Rojek wziął udział we wspólnej modlitwie w ramach międzynarodowego „Dnia pamięci przemyskich Żydów”. Tutaj więcej na temat tego wydarzenia.

Ks. bp Adam Szal przewodniczył dzisiaj miesięcznemu spotkaniu for­ma­cyj­nemu Księży Neoprezbiterów. Tym razem odbywało się ono w «Collegium Marianum» Centrum Formacji w Przemyślu.

19 października


22. rocznica śmierci Sł. B. Ks. Jerzego Popiełuszki
O godzinie 16.00 w Archikatedrze Przemyskiej została odprawiona Msza święta koncelebrowana w intencji o beatyfikację Sł. B. Ks. Je­rzego Po­pie­łuszki. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Wikariusz Generalny Ar­chi­die­cezji Przemyskiej – ks. prał. Wacław Partyka. Współkoncelebrowali dusz­pasterze Ludzi Pracy: ks. prał. Franciszek Nucia z Lubaczowa i ks. Tadeusz Gramatyka z Przemyśla, Ojciec Kapelan przemyskiego oddziału Straży Gra­ni­cznej o. Andrzej Gut, karmelita i gospodarz miejsca – ks. pral. Mieczysław Rusin. We Mszy świętej – oprócz zgromadzonych wiernych – udział wzięły poczty sztandarowe oddziałów „Solidarności”, władze samorządowe oraz har­cerze. Po Mszy świętej zgromadzeni udali się pod obelisk upamiętniający Kapelana Solidarności i odmówili modlitwę o jego betayfikację, a przedstawiciele róż­nych instytucji, złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Zakończeniem spotkania była okolicznościowa akademia na Zamku Kazimierzowskim.

W Domaradzu odbył się pogrzeb śp. Marii Łobodzińskiej, mamy ks. prał. Józefa, proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej. Ob­rzędy pogrzebowe ropoczęły się w domu żałoby o godz. 13.00, a głównym ich punktem była Msza święta z kazaniem w kościele parafialnym o godz. 13.20.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.

O godz. 10.00 przed południem odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego i wmu­ro­wanie aktu erekcyjnego w mury budującego się nowego gmachu Mu­zeum Na­ro­dowego Ziemi Przemyskiej . Przy udziale zaproszonych gości, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz pracowników Muzeum – ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny, dokonał pobłogosławienia placu budowy i aktu erekcyjnego, który został później wmurowany w fun­da­menty budowli. W uroczystości uczestniczył także ks. Marek Wojnarowski – dyrektor Muzem Archidiecezjalnego.

W Warszawie zakończyła się 337. Sesja Plenarna Kon­fe­ren­cji Episkopatu Polski.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu