Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości7 lipca

Pierwszy piątek miesiąca.
Wynagradzajmy Bożemu Sercu za grzechy nasze i całego świata.

Wszystkie grupy pątnicze Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki są już w drodze do Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, chociaż jeszcze „promieniście” wę­drują oddzielnie. Dopiero jutro nastąpi zejście się wszystkich grup, aby potem po­wę­dro­wały jedna trasą. Po szczegółowy rozkład trasy odsyłamy, jak zwykle na specjalną stronę pielgrzymkową.

W Archikatedrze grekokatolickiej Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej odbywa się dzisiaj uroczystość 15.lecia odrodzenia struktur Kościoła Grecko­ka­to­lic­kiego w Polsce. Kościół Wschodni świętuje dziś Narodzenie św. Jana Chrzciciela – patrona przemyskiej archikatedry grekokatolickiej. Na uroczystości przybył przed­stawiciel Ojca Świętego Benedykta XVI – Prefekt Kongregacji Kościołów Wschod­nich Ignace Moussa kard. Daoud, Zwierzchnik Koś­cioła Grec­ko­ka­to­lickiego Lubomyr kard. Huzar, Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Józef Ko­wal­czyk, Przewodniczący KEP ks. abp Józef Michalik, wielu Biskupów z obu ob­rząd­ków, kapłani oraz przedstawiciele wiernych ze wszystkich parafii grekokatolickich w Polsce.
Archidiecezjalne Radio «FARA» przeprowadziło bezpośrednią transmisję z tej uroczystości.

6 lipca

Dzisiaj następne grupy pątnicze rozpoczęły pielgrzymowanie na Jasną Górę.

„Jan” – Krosno - Polanka [po Mszy świętej o godz. 8.00],
„Rafał” – Przeworsk Fara [po Mszy świętej o godz. 6.00],
„Urszula” – Łańcut Fara [po Mszy świętej o godz. 7.30]

Od dziś cała Przemyska Pielgrzymka jest w drodze do Częstochowy.
Chętnych zapraszamy do pielgrzymowania duchowego na specjalną stronę temu poświęconą.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu