Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości8 lutego

Jak podaje Komunikat Biura Prasowego KEP, wczoraj w godzinach przed­po­łud­nio­wych odbyło się spotkanie Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Ka­zi­mierza Marcinkiewicza z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski ks. abpem Józefem Michalikiem. Towarzyszyli im Sekretarz Generalny KEP ks. bp Piotr Libera oraz sekretarz stanu Zbigniew Derdziuk.

7 lutego

W kaplicy WSD w Przemyślu o godz. 7.00 rano została odprawiona Msza święta dziękczynna za 40 lat posługiwania ks. abpa Ignacego Tokarczuka. Licznej koncelebrze (dwudziestu kilku kapłanów) przewodniczył sam Naj­dos­toj­niejszy Jubilat. Współkoncelebrowali: ks. bp Adam Szal, ks. bp Marian Rojek, ks. inf. Sta­nis­ław Zygarowicz, kanonicy Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej, Księża wy­kła­dowcy i wychowawcy, siostry zakonne pracujące w seminarium i w ra­diu, dia­koni i alumni. Ksiądz Arcybiskup Senior mówił w homilii o umiejętności roz­poz­na­wa­nia obecności Pana Boga w świecie, na podstawie obserwacji przy­rody. Głupimi naz­wał tych, którzy upatrują powodzenie i sukces jedynie w swojej działalności, pomijając udział Bożej Opatrzności.

Po Mszy świętej, podczas wspólnego śniadania, Ksiądz Arcybiskup opo­wiadał o czasach walki z totalitaryzmem komunistycznym, o budownictwie sakralnym w tam­tych czasach oraz o ówczesnej sytuacji Kościoła w Polsce. Zachęcał wszys­tkich do wytrwałej modlitwy za Kościół i Ojczynę oraz do odważnego gło­szenia prawdy.

6 lutego

Jubileusz Sakry Biskupiej ks. abpa Ignacego Tokarczuka.
40 lat temu w Katedrze Przemyskiej Ks. abp Jgnacy Tokarczuk otrzymał z rąk Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego, Prymasa Polski, święcenia biskupie. Współkonsekratorami byli biskupi pomocniczy diecezji przemyskiej: ks. bp Wojciech Tomakaks. bp Stanisław Jakiel.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Konsekracji i nie tylko...

Poniżej zamieszczamy zdjęcie Bulli Papieża Pawła VI, którą powołuje ks. dra Ignacego Tokarczuka na Biskupa Przemyskiego.

Bulla Papieża Pawła VI, którą powołał ks. dra Ignacego Tokarczuka na Biskupa Przemyskiego


Z okazji 40. rocznicy Konsekracji składamy Najdostojniejszemu Jubilatowi, Księdzu Arcybiskupowi Seniorowi, serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na najdłuższe lata posługiwania.

W Archikatedrze Przemyskiej o godz. 18.00 została odprawiona kon­ce­le­bro­wana Msza święta w intencji Jubilata. Oprawę muzyczną Eucharystii zapew­niła młodzież, która rozpoczęła dziś warsztaty Diakonii Muzycznej na te­go­roczne Spotkanie Młodych w Przeworsku.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu