Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości14 stycznia

Podobnie jak w ubiegłą sobotę w Jarosławiu, dzisiaj w parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku o godzinie 10.00 odbyło się spot­kanie formacyjne dla Ka­te­che­tów świeckich z południowej części ar­chi­diecezji, [z archiprezbiteratów: bieszczadzkiego, krośnieńskiego i sanockiego] po­łą­czone z "Opłatkiem". Na po­czątku uczestnicy wysłuchali konferencji ks. Tomasza Węgrzyńskiego pt. „Być człowiekiem nadziei i budzić nadzieję u katechizowanych”, a następnie od­była się koncelebrowana Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Szal. Po Mszy świętej składano sobie wzajemne życzenia i łamano się opłatkiem.

Po przerwie, spowodowanej awarią nadajnika, znów działa Archidiecezjalne Radio «FARA». Zapraszamy do słuchania na falach 98,2 MHz i 104,5 MHz lub przez internet za pośrednictwem radiowej strony www.

W Rakszawie o godz. 13.00 odbył się pogrzeb ojca ks. prał. Ryszarda Panka proboszcza i dziekana dubieckiego. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Homilię po­grzebową wygłosił ks. prał. Wiesław Opaliński. We Mszy świętej uczestniczyli miejscowi parafianie oraz delegacja wiernych z Dubiecka.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie!

W Ośrodku "NADZIEJA" w Dubiecku - Wybrzeżu odbyło się spotkanie op­łat­kowe, a zarazem zebranie formacyjne dla prezesów parafialnych od­działów KSM-u. Gościem młodzieży był ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski.

13 stycznia

W Ostrowie odbył się pogrzeb ks. Jan Karasia. Mszy świętej koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów przewodniczył ks. bp Adam Szal. Homilię po­grzebową wygłosił ks. Aleksander Radoń, kolega kursowy Zmarłego. We Mszy świętej licznie uczestniczyli parafianie z Ostrowa, jak też delegacja z Górzanki k. Wołkowyi, gdzie po­przednio ks. Jan był proboszczem.

12 stycznia

W Ostrowie k. Przemyśla odbyła się eksporta ks. Jan Karasia, byłego proboszcza. Homilię pogrzebową wygłosił ks. prał. Stanisław Zarych. Dalsza część pogrzebu jutro o godzinie 13.00.

W parafii Żołynia członkowie Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu łańcuckiego spotkali się na opłatku. Na spotkanie przybyło około 300 członków i kilkunastu Asystentów POAK. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą koncelebrowaną, podczas której Asystent Diecezjalny wygłosił słowo Boże. Podjął w nim refleksję nad tekstem listu pasterskiego na Adwent ks. abpa Józefa Michalika: „Podejmijcie wędrówkę po Słowie natchnionym, a przekonacie się, jak Panu Bogu zależy na tym, abyśmy łączyli naszą wiarę z życiem”. Po Mszy świętej wszyscy udali się do Domu Kultury, gdzie miejscowi artyści odśpiewali kolędy, a dzieci przedstawiły Jasełka. Po złożeniu życzeń przekazano legitymacje człon­kow­skie nowym parafiom: Chałupki Dębiańskie, Jagiełła, Manasterz k. Kańczu­gi, Sietesz, Sonina, Urzejowice. Należy zaznaczyć, że w archi­prezbi­tera­cie łańcuckim na 92 parafie, w 61 jest Akcja Katolicka. Najwięcej w dekanacie błażowskim, przeworskim I i żołyńskim – po 8 parafii.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu