Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości16 grudnia

W parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu, o godz. 17.00 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z kazaniem, podczas której udzielił sakramentu Bierzmowania 53 osobowej grupie młodzieży z miejscowej parafii.

15 grudnia

W Instytucie Teologicznym w Przemyślu odbyło się Sympozjum poświęcone II Soborowi Watykańskiemu „Dziedzictwo Vaticanum Secundum w 40 lat od jego zakończenia”. W kaplicy Seminaryjnej o godz. 7.00 rano została odprawiona – koncelebrowana przez Księży Wychowawców i zaproszonych gości – Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, który wygłosił okolicznościową homilię.

Naukowa część zebrania odbywała się po śniadaniu w auli Instytutu Teo­lo­gicz­nego. Kwadrans przed godziną 9.00 ks. dr Marian Rojek, rektor WSD dokonał uroczystego otwarcia sympozjum i wprowadził w jego tematykę. Prze­wod­ni­cze­nie obradom przekazał ks. dr. Norbertowi Podhoreckiemu, prefektowi WSD.
A oto wykaz referatów składających się na program zebrania.

Doniosłość soborowej Konstytucji „Dei Verbum” i związane z nią aktualne wyz­wania dla Kościoła ks. dr Dariusz Dziadosz

Rola Ruchu Światło-Życie w recepcji Konstytucji o Liturgii Soboru Wa­ty­kań­skiego IIks. dr Piotr Kandefer

Przełom w soborowym procesie dojrzewania nauki o Bożym Objawieniu
ks. dr Marek Kowalik

Od „mediatio ad Christum” do „mediatio in Christo”. O soborowym przełomie w mariologii ks. dr Wacław Siwak

Radość i nadzieja, czyli Kościół we współczesnym świecie w świetle Konstytucji „Gaudium et spes” Soboru Wa­ty­kań­skiego IIks. dr Norbert Podhorecki
Sympozjum zakończyło się modlitwą „Anioł Pański” i obiadem.

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z tego wydarzenia.

W parafii pw. św. Barbary (o. Bernardyni) w Przeworsku zakończono oktawę Uroczystości Niepokalanego Poczęcia. Koncelebrowanej Mszy świętej prze­wod­ni­czył ks. prał. Stanisław Szałankiewicz – dziekan dekanatu Przeworsk I. Ksiądz Andrzej Bienia wygłosił okolicznościową homilię, w której nawiązał do kilku wy­da­rzeń z życia Matki Najświętszej, ukazując Jej postawę wiary. Uro­czys­tość zakończyła się procesją eucharystyczną.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu