Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 października

Bł. Jakuba Strzemię, biskupa halicko-lwowskiego.
Ojciec Święty Benedykt XVI mianował dzisiaj ks. dra Jana Niemca, kapłana Archidiecezji Przemyskiej, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim [Ukraina], biskupem pomocniczym diecezji Kamieniecko-Podolskiej obrządku łacińskiego, przydzielając mu stolicę biskupią Decoriana. Za hasło biskupiej posługi Biskup Nominat obrał sobie zawołanie swego patrona Jana Chrzciciela – „Ecce Agnus Dei”, wskazanie na Chrystusa, który gładzi grzechy świata.

48-letni Ksiądz Biskup Nominat pochodzi z Koz­łówka, parafia Dobrzechów [obecnie diecezja rze­szow­ska]. Jest synem Marii Oparowskiej i  śp. Jana. Urodził się 14 marca 1958 r. w Rzeszowie. Ma siostrę bliź­niaczkę Małgorzatę.
Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie, które ukończył złożeniem egzaminu dojrzałości w roku 1977. Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, zwieńczone w roku 1982 tytułem magistra pedagogiki, na podstawie pracy „Niepowodzenia dydaktyczne uczniów klas III szkoły pod­sta­wo­wej i ich uwarunkowania tkwiące w środowisku rodzinnym”. W tymże roku 1982 podjął kolejne studia, tym razem teologiczne, wstępując do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po kilku latach formacji przyjął święcenia diakonatu 20 grudnia 1986 roku, a 24 czerwca w roku 1987 – święcenia kapłańskie.
Na pierwszą placówkę wikariuszowską został posłany do parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Dwa lata później został skierowany na studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studium doktoranckiego wrócił do diecezji, obejmując w administrację parafię pw. Niepokalanego Serca NMP w Morawsku k. Jarosławia. Jednocześnie kontynuował pisanie pracy doktorskiej, którą niebawem obronił w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Temat jego dysertacji brzmi: „Zakład Naukowo-Wychowawczy OO. Jezuitów w Chyrowie. 1886-1939”. W czerwcu 1992 roku otrzymał zgodę na wyjazd do pracy na Ukrainie. Został wykładowcą w Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim, a w 2001 roku – rektorem tejże placówki.

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego Biskup Nominat powiedział: „W 1992 roku abp Ignacy Tokarczuk posłał kilku księży z diecezji przemyskiej do pracy w diecezji kamieniecko-podolskiej. Rok wcześniej otwarte tam zostało nowe seminarium. Od tego czasu jestem w tym seminarium, jako prefekt, wykładowca, wychowawca. Jeździłem również do kilku parafii”. Biskup Nominat swój pobyt na Ukrainie uważa za „cudowny czas i cudowne doświadczenie zetknięcia z ludźmi i Kościołem, który był prześladowany i cierpiący, ale pozostał bardzo wierny Chrystusowi, bardzo świeży i pełny otwarcia na kapłana i Ewangelię”.

Księdzu Biskupowi Nominatowi życzymy wiele sił i zdrowia, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień posługi. Niech bł. Jakub Strzemię, biskup halicko-lwowski, w którego wspom­nie­nie zos­tała ogło­szona ta no­mi­nacja, wsta­wia się u tronu Bo­żego za Księ­dzem Bis­ku­pem Janem.

Do bazyliki archikatedralnej w Przemyślu, jak co roku, pielgrzymowała wspólnota Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. Jana Balickiego. Pielgrzymkę rozpoczęła modlitwa różańcowa animowana przez najmłodszych alumnów przemyskiego seminarium. Rozważania poszczególnych tajemnic przeprowadzono słowami zaczerpniętymi z pism Błogosławionego Patrona. Najważniejszym wydarzeniem pielgrzymki była celebracja Eucharystii, której przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik. W homilii Pasterz archidiecezji mówił o pokorze, jako fundamentalnej postawie wypływajacej z wiary chrześcijanina. Przykład tej pokory dał nam przede wszystkim sam Jezus Chrystus, w pokorze Maryja przyjęła Bożą wolę i stała się Matką Jezusa Chrystusa. Wreszcie pokorne życie wiódł Błogosławiony Jan, który oręduje za nami, abyśmy w uległości przyjmowali wolę Bożą. Wola Boża objawia się w powoływaniu człowieka do współpracy w dziele odkupienia. Ta współpraca to także posługa kapłańska. Wszyscy zaś, którzy wspierają modlitwą i ofiarą posługę kapłanów, również uczestniczą w ich dziele i spełniają ważną rolę we wspólnocie kościelnej. Po Mszy świętej uczestnicy pielgrzymki przeszli do seminarium duchownego, gdzie alumni zaprezentowali pielgrzymom pokaz multimedialny o życiu Sługi Bożego Jana Pawła II. Spotkanie zakończyły świadectwa alumnów dotyczące osób, które wspierają ich modlitwą.

Dzieło Pomocy Powołaniom liczy obecnie około 5 000 członków w zasadzie ze wszystkich parafii archidiecezji. Większość z nich to ludzie, którzy cierpieniem pomnażają moc swojej modlitwy. Do DPP włącza się każdy, kto deklaruje ofiarowanie jakiejś modlitwy lub cierpienia w intencji powołań lub za powołanych. Alumni, kilka razy w roku odwiedziają parafiie archidiecezji i spotykają się z członkami DPP, wyrażając im swoją wdzieczność jakimś drobnym znakiem. Za wspólnotę DPP co tydzień we czwartek odprawiana jest Msza święta, w której całe seminarium poleca ich Panu Bogu, w ten sposób wyrażając swoją pamięć i wdzięczność.

W dzisiejszej pielgrzymce oprócz członków DPP (około 200 osób) uczestniczyli alumni seminarium, siostry zakonne przeżywające swój dzień skupienia oraz księża neoprezbiterzy w ramach dnia swojej formacji stałej.

W kościele parafialnym w Zręcinie, o godzinie 10.00 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą, przy licznym udziale uczniów i nauczycieli miejscowego Gimnazjum, które od dzisiaj nosi imię Jana Pawła II. Ksiądz Biskup poświęcił nowy sztandar dla szkoły i uczestniczył w akcie nadania imienia.

W dniu dzisiejszym o godz. 17.00 ks. bp Marian Rojek rozpoczął wizytację kanoniczną w dekanacie Łańcut I. Wizytacja rozpoczęła się od parafii pw. św. Stanisława Bpa i męczennika, Łańcut - Fara. Po powitaniu Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej, w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania 170 gimnazjalistom klas III. Po Mszy świetej w kościele odbyło się spotkanie Dostojnego Gościa z grupami działającymi przy parafii.
[Nadesłał: ks. Marek Cecuła]

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu