Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości8 lipca

Wspomnienie św. Jana z Dukli – patrona Archidiecezji.

Główne uroczystości odbyły się dzisiaj na dukielskiej „Puszczy” oraz w rodzinnej miejscowości Świętego – Dukli.
O godzinie 11.00 ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej przy kościółku „Na Puszczy”. Do zgromadzonych wiernych po­wie­dział w homilii o potrzebie wyciszenia. Każdy człowiek po­trze­buje ciszy, aby mógł usłyszeć w sobie głos Boży, aby miał mo­żli­wość bycia „sam na sam” ze swoim sumieniem. Wska­zując na wzór rodziny, z której wychodzą Święci, Me­tro­po­lita nawiązał do odbywającego się Kongresu Teologiczno-Dusz­pasterskiego na temat Rodziny w Walencji [Hiszpania] i zaapelował o wiekszą wrażliwość i troskę o każdą rodzinę.

W kościele Ojców Bernardynów w Dukli trwają uroczystości odpustowe, ku czci św. Jana „Duklanina”. O godz. 10.00, Mszy świętej odpustowej przewodniczył ks. bp Marian Rojek. On też wygłosił okolicznościowe kazanie.

Ks. abp Józef Michalik odwiedził niektóre grupy młodzieżowe odprawiające rekolekcje w Ruchu Światło-Życie. Był gościem grup oazowych w Rzepedzi, BliznemDomaradzu. Odwiedził także grypy formacyjne KSM w Ośrdku NADZIEJA w Dubiecku-Wybrzeże. W Zboiskach k. Sanoka spotkał się z gru­pą dzieci przeżywających swoje kolonie w ramach Wakacyjnej Akcji Letniej CARITAS. Do zapoznania się z prowadzoną akcją odsyłamy do strony CARITAS.

Pątnicy XXVI Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę od dzisiaj wędrują razem. Tradycyjnie już, dzisiejszy dzień poświęcony jest tematyce trzeźwościowej. Gośćmi pielgrzymki są dzisiaj ks. prał. Stanisław Zarych i ks. prał. Stanisław Czenczek wraz z animatorami pracy trzeźwościowej.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu