Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości18 czerwca

XI Niedziela zwykła w ciągu roku
W Żurawicy odbyła się podniosła uroczystośc 600. lecia istnienia parafii. Gównym gościem był Przewodniczycy Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, który przewodnczył dziękczynnej Mszy świętej. Okolicznościową homilię wygłosił rodak żurawicki, ks. bp Kazimierz Ryczan, Biskup Kielecki. Uroczystości towarzyszyła sesja naukowa dotycząca historii Żurawicy. Organizatorzy zamierzają wydać w formie książkowej wy­stą­pie­nia dzisiej­szych prelegentów.

W Archikatedrze Przemyskiej odbyło się dziękczynienie za beatyfikację Błogosławionego Bronisława Markiewicza, która miała miejsce prawie rok temu [19czerwca 2005] w Warszawie. O godzinie 11.30 ks. bp Adam Szal prze­wod­niczył kilkudziesięcioosobowej koncelebrze, w której uczestniczyli przed­sta­wi­ciele obu gałęzi Michalickich wraz Księdzem Generałem oraz przełożoną Generalną Sióstr. Ksiądz Biskup wygłosił również okolicznościową homilię. Po Mszy swiętej od­było się poświęcenie kaplicy oraz rozbudowanego domu zakonnego i Oratorium przy ul. Basztowej w Przemyślu.


Ks. bp Marian Rojek, podczas Mszy świętej o godzinie 12.00 udzielił sa­kra­mentu Bierzmowania 159. osobowej grupie młodzieży w parafii Wielkie Oczy. Kandydaci pochodzili z pięciu parafii dekanatu Radymno II; Nienowice, Mi­cha­łówka, Chotyniec, Korczowa i Wielkie Oczy. Bierzmowanie połączone było z ko­ lejną rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Obok bierzmowanych licznie zgromadzeni byli pielgrzymi z okolicznych parafii. [ralacja. ks. Jan Bocek].

Ks. abp Józef Michalik spotkał się dzisiaj po południu z wy­cho­waw­cami i wy­kła­dow­cami seminaryjnymi, a potem także z alumnami Wyższego Seminarium Du­chownego w Przemyślu. Wygłosił krótką konferencję ascetyczną do alumnów przed nadchodzącymi wakacjami oraz ogłosił najważniejsze zmiany personalne w naszym seminarium. W miejsce dotychczasowego rektora, ks. bpa Mariana Rojka, nowym rektorem został ks. dr Dariusz Dziadosz.

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu