Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 maja

O godz. 18.00 w parafii pw. Zwiastowania PańskiegoLeżajsku [Bernardyni], ks. bp Adam Szal w czasie Mszy świętej udzielił sakramentu Bierz­mowania 250 oso­bom – miejscowym, z Nowej Sarzyny i Tarnogóry.

W kościele pw. św. Stanisława BiskupaŁańcucie – 14 maja 2006 roku o godz. 14.00, koncelebrowaną Mszą świętą pod przewodnictwem ks. prał. Wła­dys­ława Kenara rozpoczęły się uroczystości z okazji 130 lat powstania Ochot­niczej Straży Pożarnej w Łańcucie, 60 lat istnienia Powiatowej Pań­stwo­wej Straży Pożarnej w Łańcucie i  25 lat powstania Straży Grobowej, której współzałożycielem był śp. ks. Michał Kochman – ówczesny proboszcz. Celebracjom towarzyszył relikwiarz św. Floriana, przywieziony z parafii Białobrzegi. Podczas Mszy świętej został poświęcony nowy sztandar OSP. Druga część uro­czys­tości miała miejsce na łańcuckim rynku, gdzie wielu strażaków i zasłużonych ludzi zostało odznaczonych srebrnymi i złotymi krzyżami zasługi. [Relacja: ks. sen. Robert Grela].

W sobotę, 13 maja br., w „Dzień Fatimski”, na stadionie Zamczysko Odrzykoń od­był się turniej ministrantów na szczeblu dekanatu Krosno I, który był eliminacją do IX Archidiecezjalnego Turnieju Ministrantów. Do rozgrywek zgłosiły się drużyny z parafii Krosno – Fara, Krosno Świętego Wojciecha, Krosno – Po­lan­ka, Krosno – Turaszówka, Jedlicze, Dobieszyn, Potok i – oczywiście – drużyna gos­po­darzy w składzie: Rafał Burger, Grzegorz Burger, Pelczar Bartek, Lenart Bartek, Twaróg Sebastian, Nikosowski Przemysław, Krawiec Maciej, Dudek Maciej, Maziarz Mateusz, Haniebnik Jakub, Haniebnik Bartek, Panaś Łukasz, Urbowicz Rafał, Dawid Mach, Nowak Sebastian i Wilk Albert. Mecze były wy­rów­nane, ale najlepszymi okazali się ministranci z Odrzykonia, pokonując w drodze do Finału ministrantów z Turaszówki, Polanki i w finale Jedlicze 1:0. Bramkę na wagę zwy­cięstwa strzelił Sebastian Nowak. Sędziami turnieju byli: Grzegorz Żurawski i Kuszaj Radosław. Zarządowi naszego Zamczyska składamy gorące po­dzię­ko­wanie za udostępnienie obiektów sportowych na rozgrywki. W galerii obok są do o­bej­rzenia zdjęcia z rozgrywek. [Relacja ks. Jan Rydzik].

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu