Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości18 kwietnia

Wtorek Wielkanocny
W Kolegiacie Bożego CiałaJarosławiu, Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik, podczas Mszy świętej o godz. 17.30 dokonał uroczystego poświęcenia nowego, kamiennego ołtarza. Obrzęd ten zwany „konsekracją” polega na namaszczeniu mensy ołtarzowej olejem Krzyżma świetego i odmówieniu modlitwy konsekracyjnej. Na poświęconym ołtarzu ustawia się trybularz z dymiącym kadzidłem na znak chwały oddawanej Panu Bogu. Po konsekracji, dekoruje się ołtarz kwiatami i ustawia świece. Podczas Mszy świętej Ksiądz Arcybiskup Konsekrator wygłosił okolicznościową homilię, w której pouczył wiernych o szczególnym znaczeniu ołtarza – miejsca składania ofiary Eucharystycznej. Pobłogoslawiona została również nowa ambona, stylem nawiązująca do nowego ołtarza. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór „Magnificat” pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego.

17 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny
W kościele rektorskim pw. MB FatimskiejRozborzu k. Przeworska, ks. abp Józef Michalik uroczyście poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. Wmurowane kamienie pochodziły z Betlejem i Nazaretu w Ziemi Świętej. O godz. 12.00 odprawił Mszę świętą i wygłosił kazanie. Oprawę liturgiczną Eucharystii przygotowała miejscowa Straż Grobu Bożego „Turki”.

Ks. bp Adam Szal udzielał dzisiaj sakramentu Bierzmowania w Leżajskiej Farze. Podczas Mszy świętej o godz. 16.00, sakrament przyjęło 146 osób z miej­sco­wej parafii oraz z Piskorowic.

Ks. bp Marian Rojek był dzisiaj gościem Sióstr Michalitek w Miejscu Pastowym. Podczas Mszy świętej, którą odprawił w kaplicy Domu Generalnego o godz. 11.00, miejscowa wspólnota dziękowała Panu Bogu za 75 lat życia zakonnego s. Gabrieli Sporniak. Natomiast cztery siostry obchodziły swój Złoty Jubileusz: s. Renata Nowak, s. Mirosława Walkosz, s. Józefa Mętel i s. Gerarda Siuta.
Ad multos annos!

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu