Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 stycznia

II niedziela zwykła.
Ks. abp Józef Michalik wizytował dzisiaj parafię Łubno w dekanacie dy­nows­kim. Odprawił Mszę świętą i wygłosił kazanie. Odwiedził również kaplicę dojazdową w Kazimierówce.

W parafii pw. św. IwonaIwoniczu Zdroju gościł Archidiecezjalny Chór «MA­GNI­FICAT», który śpiewał podczas Mszy świętej o godz. 15.00, a nas­tęp­nie dał Koncert Kolęd. Założycielem i dyrygentem chóru jest ks. prał. Mie­czys­ław Gniady. Proboszczem tej parafii, gdzie oprócz miejscowych wiernych uczestniczy w liturgii wielu pensjonariuszy miejscowych sanatoriów jest ks. dr Andrzej Chmura.

Ks. bp Adam Szal wraz z ks. prał. Tadeuszem Białym i innymi kapłanami wzięli udział w opłatkowym spotkaniu pielgrzymkowym grupy św. Jadwigi Kró­lowej w Sokołowie Małopolskim, z którą wędrowali z Rzeszowa na Jasna Górę w ramach Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej w latach 1986-1992. Szczególnym gościem spotkania był ks. bp Edward Białogłowski z Rzeszowa.

W Strachocinie, członkowie Rycerstwa Niepokalanej z okolic Sanoka, Brzo­zowa i Krosna wraz ze swoimi duszpasterzami spotkali się na opłatku. O go­dzinie 14.30 została odprawiona Msza święta koncelebrowana pod prze­wod­nictwem i z homlią ks. prał. Józefa Niżnika. Po Mszy świętej wszyscy udali się do Domu Rekolekcyjnego, gdzie miejscowa młodzież przedstawiła Jasełka, a po­tem składano sobie życzenia i łamano się opłatkiem.

W parafii pw. św. Jana Apostoła w Przemyślu po Mszy świętej o godz. 11.30 zostały wystawione Jasełka przygotowane przez miejscową młodzież i dzieci. W przedstawieniu wzięło udział ponad 30 aktorów amatorów wywodzących się z parafialnej Oazy, scholi i ministrantów. Główną siłą napędową Jasełek były 3 animatorki: Agnieszka Bańcarz, Joanna Kwaczała i Magdalena Czerencka, które pod czujnym okiem wikariusza Ks. Macieja Dżugana przygotowały piękne przedstawienie, które spotkało się z dużym uznaniem i aplauzem licznie zgromadzonych parafian. Jasełka te zostaną powtórzone jeszcze w przyszłą niedzielę 22 stycznia o godz. 16.00.

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu