Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości18 grudnia

Dzisiaj – w IV niedzielę Adwentu – w Sanoku odbyło się Dziękczynienie za ka­no­ni­zację św. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana. Pierwszą stacją uroczystości był kościół Ojców Franciszkanów, gdzie Święty Sanoczanin był ochrzczony. O godz. 9.30 rozpoczęła się procesja z relikwiami ulicami miasta do kościoła Farnego. O godz. 11.00 ks. abp Józef Michalik, Metropolita Prze­myski przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej i wygłosił oko­licz­noś­cio­wą homilię.
O życiu św. Zygmunta, kapłana możemy przeczytać na stronie internetowej parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku.

W Przemyskim Centrum Kulturalnym [ul. Konarskiego 9] o godz. 15.00 odbył się dzisiaj Adwentowy koncert charytatywny pod hasłem «Zapal Światło Nadziei». Artysta Janusz Florczyk, absolwent Akademii Muzycznej w Ka­to­wi­cach, wykonał na fortepianie wybrane arcydzieła muzyki Brahmsa, Chopina, Szymanowskiego, Kreislera i Piazzola. Gościem koncertu był ks. bp Adam Szal.

17 grudnia

Rozpoczął się okres Wielkich Antyfon przed Uroczystością Bożego Narodzenia. W naszych parafiach jest to czas intensywnego przygotowania do Świąt – odbywają się rekolekcje i spowiedzi adwentowe.

W Gminie Solina odbyło się poświęcenie Zespołu Szkół im. ks. Franciszka StopyMyczkowie. W Sanktuarium Matki Pięknej MiłościPolańczyku o godz. 10.00 została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem Metropolity Prze­mys­kiego, ks. abpa Józefa Michalika, który wygłosił okolicznościową homilię. Eucharystię koncelebrowali kapłani dekanatu solińskiego.

Po zakończeniu uroczystości w kościele, o godz.11.30 Ksiądz Arcybiskup dokonał odsłonięcia tablicy Patrona Szkoły, ks. Franciszka Stopy, a następnie po­bło­go­sławił i po­kropił nowy obiekt. Ucz­nio­wie przy­go­to­wali na sali gim­nas­tycz­nej aka­demię uka­zującą dotych­czasową historię szkoły.
Goście mogli również popróbować potraw regionalnych, których wystawę urzą­dzono na korytarzu budynku szkoły.

Parafia Łukowe k. Zagórza świętowała dzisiaj Srebrny Jubileusz swego pow­stania. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Adam Szal, który odprawiał Mszę świętą i wygłosił kazanie.
Parafię w Łukowem erygował w dniu 15 grudnia 1970 roku ks. bp Ignacy To­kar­czuk, wydzielając ją z macierzystej parafii Tarnawa Górna.

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu