Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 października

Dzisiaj przed południem zmarł ks. Ignacy Gerlach, [emeryt w Tuczempach].
Eksporta w Tuczempach 16.10.2005 roku, o godz. 15.00.
Pogrzeb w poniedziałek, 17.10.2005 roku o godz. 14.00
– również w Tuczempach.

Ks. Ignacy Gerlach, urodził się 17 lipca 1929 roku w Bliznem. W latach 1953-1959 odbył studia w WSD w Przemyślu i 7 czerwca 1959 roku, został wyś­wię­cony na kapłana. Odzna­czony był EC i RM. Przez pewien czas pełnił obowiązki wice­dziekana jarosławskiego. Placówki: Hyżne, Jarosław, Przybyszówka, Stalowa Wola. Od 1969 roku był proboszczem w Tuczempach, a 5 sierpnia 2000 roku przeszedł na emeryturę, pozostając w Tuczempach.

Biskupi Przemyscy uczestniczą dzisiaj w uroczystym zakończeniu Pere­gry­nacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Archidiecezji Lubelskiej. O go­dzinie 10.15 wyruszyła procesja z Obrazem spod Lubelskiej Archikatedry na Plac Zamkowy, gdzie została odprawiona uroczysta Eucharystia. Jest to je­dno­cześnie dziękczynienie za 200 lat istnienia diecezji lubelskiej.

W Archikatedrze Przemyskiej o godz. 20.00 odbyła się modlitwa młodych o bea­tyfikację Jana Pawła II — "Santo Subito". To modlitewne czuwanie animowane, przez ponad 200 osobową diecezjalną diakonię muzyczną, zgromadziło liczną grupę młodzieży.

14 października

Ks. bp Adam Szal, kontynuował wizytację w dekanacie sieniawskim.

13 października

Przed południem ks. bp Adam Szal, kontynuował wizytację parafii Tryńcza w dekanacie sieniawskim.

O godz. 17.00 ks. bp Adam Szal rozpoczął wizytować Majdan Sieniawski. Podczas uroczystej Mszy świętej z kazaniem udzielił Bierzmowania miejscowej młodzieży i spotkał się z grupami apostolskimi.

O godz. 19.30 w kościele parafialnym w Majdanie Sieniawskim odbyła sie comiesięczna adoracja Eucharystyczna kapłanów Archiprezbiteratu Jarosławskiego. Przeprowadził ją ks. Stanisław Sroka [prob. Kolonia Polska], a ks. bp Adam Szal wygłosił do zgromadzonych prezbiterów konferencję ascetyczną.

Następna adoracja kapłanów Archiprezbiteratu Jaroslawskiego odbędzie się 10 listopada br. w Ośrdku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

W Domu Rekolekcyjnym w Przemyślu odbyło się spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin (13.30-16.00). Gościem spotkania był o. Wojciech Nowak, jezuita z Warszawy, który przy­bliżał zgro­ma­dzo­nym pro­ble­matykę dusz­pas­terstwa osób żyjących w związ­kach nie­sakra­men­talnych. Przed roz­po­czynającym się rokiem duszpasterskim, w którym mamy „przybliżać nadzieję ubogim” warto zauważyć także ten problem. Plano­wane są na wiosnę rekolekcje dla osób będących w takich związkach.

W ramach trwającego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, w Kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu, Mszę świętą odprawił ks. abp senior Ignacy Tokarczuk. Wygłosił on również wykład na temat „Drogi do pogłębionej wiary”.

12 października

Ks. abp Józef Michalik wizytuje dzisiaj Siedliska w dek. dynowskim. O godz. 14.00 od­pra­wiił Mszę świętą w koś­ciele dojaz­dowym w Dą­brówce Sta­rzeńskiej, nas­tępnie od­wie­dził wier­nych w Hucie Poręby, gdzie uczestniczył o godz. 15.30 w nabo­żeń­stwie różań­cowym. O godzinie 17.30 spotkał się z gru­pami apos­tolskimi dzia­łającymi w parafii, a o 18.00 od­prawił Mszę świętą w koś­ciele para­fialnym, podczas której udzielił sakra­mentu Bierz­mowania miejs­cowej młodzieży.

Ks. bp Adam Szal wznowił wizytację dekanatu sie­niaw­skiego. O godz. 17.00 od­pra­wił Mszę świętą w koś­ciele para­fialnym w Tryńczy i udzielił mło­dzieży Bierz­mowania.

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu