Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości



14 września

Podwyższenie Krzyża Świętego.
Przed południem, ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą w kościele dojaz­dowym pw. NMP Matki Kościoła w  górnej Mołodyczy (par. Mołodycz). Odwiedził miejscową szkołę i modlił się na cmentarzu.

Wieczorem rozpoczął wizytację kolejnej parafii dekanatu; Manasterz. Podczas Mszy świętej udzielił sakramentu Bierzmowania 25 osobom.

Ks. abp Józef Michalik był gościem parafii Komańcza. O godz. 16.00 poświęcił kościół dojazdowy w Dołżycy, dedykując go bł. Edmundowi Bojanowskiemu.

W Sanoku, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (Ojcowie Franciszkanie) odbył się Odpust połączony z Parafialnym Kongresem Eucharystycznym, pod hasłem: "Eucharystia żywym sercem parafii". Odpustową sumę odprawił Kanclerz Kurii, ks. Bartosz Rajnowski, a kazanie wygłosił ks. Jerzy Smoleń z Lublina.

Dopełnieniem sobotniej Kongregacji Ruchu Światło-Życie była dzisiejsza nominacja Diecezjalnego Moderatora Ruchu. Został nim, na najbliższą czteroletnią kadencję – ks. Adam Wąsik, dyrektor Collegium Marianum w Przemyślu.

13 września

O godz. 9.00 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą w kościele dojazdowym pw. św. AnnyCetuli (par. Radawa). Następnie odwiedził szkołę w Cetuli i modlił się na cmentarzach: parafialnym i filialnym.

Wieczorem rozpoczął wizytację parafii Mołodycz. Podczas Mszy świętej udzielił Bierzmowania 21 osobom.

Ks. abp Józef Michalik kontynuował wizytację dekanatu dynowskiego, nawiedzając parafię Wara.

12 września

Księża Biskupi przemyscy wznowili wizytację Archidiecezji. Ksiądz Arcybiskup Metropolita rozpoczął wizytację dekanatu Dynow­skiego od jego stolicy. Przed południem odwiedził Zespół Szkół, gdzie spotkał się z nauczycielami i młodzieżą. Nawiedził także Dom Pomocy Społecznej i Hospicjum. Wieczorem, podczas Mszy świetej, udzielił sakramentu Bierzmowania 100-osobowej grupie młodzieży. Spotkał się też z licznymi grupami apostolskimi działającymi w parafii.

Ks. bp Adam Szal kontynuuje kanoniczną wizytację Dekanatu Sie­niaw­skiego. Dzisiaj odwiedził Radawę. Podczas Mszy świętej z kazaniem udzielił sakramentu Bierzmowania 23 osobowej grupie młodzieży i spotkał się z Radą duszpasterską oraz grupami działającymi przy parafii.

Przed południem w Przeworskiej Farze odbyła się Komisja odbioru etapu prac przy kon­ser­wacji tynków i poli­chromii prez­biterium. Ta gotycka świątynia, z miesiąca na miesiąc, coraz bardziej pięknieje. Równolegle trwa konserwacja Grobu Bożego, jedynego obiektu tej klasy w południowo-wschodniej Polsce.

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu