Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości8 sierpnia

W kaplicy św. Józefa Sebastiana, Biskupa w Bazylice Archikatedralnej, o godz. 12.00 została odprawiona Msza święta dziękczynna za 50 lat posługiwania zakonnego s. Samueli Tekieli, sercanki.
Eucharystii przewodniczył ks. abp Józef Michalik, a homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy.
S. Samuela posługuje od kilku lat w Przemyślu, prowadząc kuchnię w Domu Biskupim. Wraz z nią, w uroczystości wzięły udział Złote Jubilatki: s. Szczęsna Niemiec, była Matka Generalna, s. Franciszka Sankowska, s. Eufrozyna Rumian i s. Alojza Pomarańcz. Pozostałe Siostry Jubilatki: s. Sebastiana Krzyś, s. Saturnina Czyrek oraz s. Michalina Witek, nie mogły uczestniczyć w przemyskich uroczystościach z powodu złego stanu zdrowia. Ponadto we wspólnym dziękczynieniu uczestniczyli Księża Kanonicy i pracownicy Kurii, Matka Generalna Sercanek. s. Agnieszka Kijowska wraz z Zarządem, siostry Nowicjuszki, rodzina Siostry Samueli oraz inni zaproszeni goście.
O Zgromadzeniu Sióstr Sercanek, których Założycielem był św. Biskup Józef Sebastian Pelczar, można przeczytać tutaj.

6 sierpnia

Święto Przemienienia Pańskiego.
W kościele Sióstr Benedyktynek w Przemyślu odbyła się uroczysta bene­dykcja nowo wybranej Ksieni klasz­toru. Uro­czys­tości prze­wodniczył ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Udział wzięli: Opat Bene­dyktynów z Tyńca, Rektor Kato­lic­kiego Uniwer­sy­tetu Lubel­skiego oraz wielu zapro­szonych ka­płanów i przed­sta­wicieli wspól­not za­konnych. Pod­czas Mszy świętej o godz. 11.00, Główny ce­le­brans wrę­czył nowej ksieni pier­ścien, jako oznakę jej władzy.

O przemyskim klasztorze Benedyktynek można przeczytać tutaj

3 sierpnia

Dziś gościł w Przemyślu Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, nadinspektor (generał) Dariusz Biel, który złożył wizytę Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi.
Komendantowi towarzyszyli: I Zastępca inspektor (pułkownik) Józef Gdański oraz specjalista Zespołu prasowego, komisarz Piotr Kluz. Spotkanie miało miejsce w Kurii Metropolitalnej o godz. 11.30. Goście odwiedzili również Przemyską Archikatedrę oraz Wyższe Seminarium Duchowne.

2 sierpnia

W Izdebkach odbył się pogrzeb. ks. Eugeniusza Fila. Mszy świętej pogrzebowej o godz. 10.00 przewodniczył ks. bp Adam Szal. Homilie pogrzebowa wygłosił ks. Kazimierz Bugiel, kolega rocznikowy Zmarłego.

1 sierpnia

Rozpoczął się sierpień, miesiąc szczególnych rocznic Ojczyźnianych i Świąt Maryjnych.
Dla ratowania uzależnionych od alkoholu, wielu ludzi dobrej woli podejmuje dobrowolną abstynencję w tym miesiącu.
 

Apel o podjęcie trzeźwości można pobrać stąd

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu