Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości20 października

Do Archikatedry w Przemyślu, pielgrzymowała wspólnota Dzieła Pomocy Po­wo­ła­niom im. bł. Jana Balickiego. Mszy świętej o godz. 10.00 przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik. Po Eucharystii uczestnicy pielg­rzymki przeszli na dalszy ciąg zajęć do se­mi­narium duchownego.

DPP liczy obecnie około 5 000 członków prawie ze wszystkich parafii archidiecezji. Do Dzieła może włączyć się każdy, kto deklaruje ofiarowanie jakiejś modlitwy lub cierpienia w intencji powołań lub za powołanych. W intencji członków DPP co tydzień we czwartek odprawiana jest Msza święta, w której całe seminarium poleca ich Panu Bogu, w ten sposób wyrażając swoją pamięć i wdzięczność.

W Jarosławiu w parafii Ojców Reformatów odbyła się dzisiaj uroczystość nadania imienia Szkole. O godz. 10.00 ks. bp Marian Rojek odprawił Mszę świętą i wygłosił okolicznościowe kazanie.

W parafii Zręcin, w ramach wizytacji kanonicznej ks. bp Adam Szal dokonał na­dania miejscowej szkole imienia św. Jana Kantego.

Przemyśl. W kościele Ojców Franciszanów została odprawiona o godz. 10.00 Msza święta na rozpoczęcie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”. Konkurs został zorganizowany przez przemyskie Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE” Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny. Współkoncelebrował ks. Tadeusz Pater, salezjanin. Po zakończeniu Mszy świętej uczestnicy przeszli na Zamek Kazimierzowski, gdzie odbywa się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.
Wyniki konkursu z podaniem laureatów są do pobrania na stronie interentowej „Wzrastania”.

19 października

Brzozów. O godzinie 11.00 w Brzozowskiej Kolegiacie odprawiona została Msza święta koncelebrowana z okazji nadania imienia błogosławionego Księdza Bro­ni­sława Markiewicza dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie, 40-lecia tejże szkoły, 30-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Dnia Edukacji. Eucharystii przewodniczył ks. bp Marian Rojek, koncelebrowali Generał Michalitów – ks. Kazimierz Radzik oraz Księża: ks. kapelan Tomasz Zięba, ks. prał. Zygmunt Trojnar, ks. Stanisław Wawrzkiewicz – proboszcz z parafii Blizne oraz miejscowy Proboszcz ks. prał. Franciszek Rząsa. Liturgia odbywała się w obec­ności wi­ce­wo­jewody, władz samorządowych, nauczycieli, wychowawców i uczniów.
Po południu Ksiądz Biskup poświęcił okolicznościową tablicę umieszczoną na bu­dynku Ośrodka oraz uczestniczył w uroczystej akademii. [Nadesał: ks. Adam Mazurek].

Rozpoczęła się wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Stanisława BiskupaZręcinie. O godz. 17.00 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z oko­licz­noś­ciowym kazaniem i udzielił sakramentu Bierzmowania. Po Eucharystii odbyło się spo­tkanie z grupami apostolskimi działającymi w parafii.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu