Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP.

W wielu sanktuariach maryjnych, a także w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu obchodzi się dzisaj Święto Patronalne. Odpustowej sumie w Ar­chi­ka­te­drze Przemyskiej przewodniczył ks. prał. Zbigniew Suchy, który też wygłosił okolicznościową homilię.

Stara Wieś. W sanktuarium Matki Bożej Wnie­bo­wziętej uroczystą sumę odpustową z kazaniem o godz. 11.00 odprawił ks. bp Marian Rojek.

W Haczowie uroczystości odpustowej przewodniczył ks. Bartosz Rajnowski, Kanclerz Kurii Metropolitalnej. O godz. 7.30 i 11.00 odprawił uroczystą Mszę świętą i głosił okolicznościowe kazania.

Po południu w parafii Grochowce odbyło się uroczyste poświęcenie [kon­se­kracja] kościoła do­jaz­do­wego w Kniażycach, którego dokonał ks. abp Józef Michalik. O godz. 15.00 Metropolita Przemyski odprawił Mszę świętą z okolicznościowym kazaniem. Podczas Eucharystii Dostojny Konsekrator do­konał namaszczenia nowego ołtarza Olejem Krzyżma oraz ścian świątyni. Świątynia dedykowana jest Matce Bożej Wniebowziętej.

Jarosław. W parafii pw. MB Królowej Polski, ks. bp Adam Szal o godz. 12.15 podczas Mszy świetej z kazaniem, przewodniczył profesji wieczystej dwóch Sióstr ze Zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich: s. Anety LOTYCZs. Danuty KUDŁA.
W Domu Gemneralnym w Starej Wsi profesję wieczystą złożyła s. Dagmara STRZĘPEK.

Krosno – Białobrzegi. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego obchodzi dzisiaj 13. rocznicę powstania. Uroczystą Eucharystię o godz. 17.00 w murach bu­do­wa­nego kościoła odprawił ks. Krystian Koś, tegoroczny Prymicjant. Po Mszy świętej Ksiądz Neoprezbiter udzielił błogosławieństwa prymicyjnego oraz poświęcił wieniec dożynkowy oraz przyniesione owoce, kwiaty i zioła. Szczegóły na stronie parafialnej.

Przemyśl. O godz. 20.00 w Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczęła się II seria Rekolekcji Kapłańskich. Ćwiczeniom przewodniczy ks. bp Paweł Socha z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu