Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości18 kwietnia

O godz. 16.00 w parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu ks. abp Józef Michalik odprawił Mszę świętą z okolicznościową homilią i udzielił sakramentu Bierzmowania 57 młodym parafianom. Po Mszy świętej spotkał się z grupami apostolskimi w ramach wizytacji kanonicznej.

W Zarzeczu k. Przeworska ks. bp Marian Rojek udzielił sakramentu Bierzmowania 133-osobowej grupie młodzieży z Cieszacina Wielkiego, Pełnatycz, Siennowa, Zarzecza i Żurawiczek podczas Mszy świetej o godz. 15.00. Obok zdjęcia z tej uroczystości. [Nadesał ks. Krzysztof Pelc].

O godz. 18.00 ks. bp Marian Rojek bierzmował 70-osobowa grupę młodych parafian w Przeworsku pw. Chrystusa Króla.

17 kwietnia

Podczas Mszy świętej odprawionej o godz. 17.30 w Bazylice Ojców Jezuitów w Starej Wsi k. Brzozowa ks. bp Marian Rojek udzielił sakramentu Bierz­mo­wania miejscowej młodzieży.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w dniach 16-17 kwietnia 2007 gościli postu­la­torzy pro­wadzący proces bea­ty­fi­ka­cyjny mę­czen­ników II wojny świa­towej. Ogól­nopolskie spotkanie odbyło się dzisiaj w Domu Pro­win­cjal­nym Sióstr Słu­żeb­ni­czek w Prze­myślu. Z gośćmi spotkał się ks. bp Marian Rojek.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu