Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości



22 marca

Zakończyły się rekolekcje wielkopostne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, które prowadził ks. prał. Marian Bocho. Podczas koncelebrowanej Mszy świętej o godz. 7.00 rano, ks. bp Adam Szal udzielił posługi akolity alumnom kursu IV. Homilię wygłosił Ojciec Rekolekcjonista, ks. prał. Marian.

W Wólce Pełkińskiej, podczas Mszy świętej o godz. 17.00, ks. bp Marian Rojek udzielił sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży.

Otrzymaliśmy informację o Misterium Męki Pańskiej, jakie odbyło się w parafii Munina w dniu 15 marca 2007 roku. Zdjęcia z tego misterium umieszczone są na stronie www.kongo.net.pl/.

21 marca

Wczoraj w Młodzieżowym Domu KulturyPrzemyślu przy ul. św. Józefa odbył się etap lokalny Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Honorowa Kapituła Konkursu, której przewodniczyła p. Lucyna Podhalicz, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Przemyśla, po wy­słu­cha­niu 20 uczestników, wyłoniła następujących laureatów: Przemysław Wilk (Gimnazjum nr 1), Katarzyna Hop (I LO), Aleksandra Zaprutko (II LO), Milena Jakubiszyn (Zespół Szkół Ekonomicznych), Marcin Dyjak (I LO), Judyta Lis (Gimnazjum nr 2), Agnieszka Balicka (Gimnazjum nr 5) i Ewa Sałdan (Zespół Szkół Ekonomicznych). W ogólnopolskich eliminacjach, które odbędą się w Warszawie (19-20.04.br.) miasto Przemyśl będzie reprezentował Przemysław Wilk z Gimnazjum nr 1, pod opieką p. Agaty Łamasz, katechetki. Celem Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych za­cho­wań, działań i postaw dzieci, i młodzieży, zaś organizatorami Konkursu jest Fun­dacja „Świat na tak” wraz z samorządowymi Komitetami Organizacyjnymi.
[Nadesał ks. prał. Tadeusz Biały].

W Wyższym Seminarium DuchownymPrzemyślu dobiegają końca wiel­ko­postne rekolekcje święte. Podczas Nabożeństwa Słowa Bożego o godz. 17.30 odprawianego w kap­licy se­mi­na­ryjnej, ks. bp Marian Rojek udzielił posługi lektora 25 alum­nom kursu trzeciego.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu