Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości20 września

Ostatnim punktem wizytacji kanonicznej w dekanacie Dubieckim była Msza święta w kościele dojazdowym w Kosztowej [parafia Bachórzec], którą ks. bp Adam Szal odprawił o godz. 9.00 rano. Wygłosił także do zgromadzonych wiernych okolicznościowe kazanie. Potem Ksiąz Biskup nawiedził jeszcze cmentarz parafialny oraz dokonał poświęcenia odremontowanej Szkoły Podstawowej w Bachórcu. Złożył także wizytę Siostrom Rodziny Maryi, które pracują w parafii.
Podsumowanie wiytacji odbyło się wczoraj w obecności kapłanów dekanatu na czele z ks. prał. Ryszaradem Pankiem. Ksiądz Prałat od ponad jedenastu lat pełni posługę proboszcza w Dubiecku i kieruje pracą duszpasterską dekanatu.

Brzozowie o godz. 17.00 ks. bp Adam Szal w kaplicy Zakładu Leczniczo-Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Służebniczki, udzielił sakramentu Bierzmowania 16 osobom niepełnosprawnym [4 osobom z parafii Brzozów i 12 pensjonariuszom zakładu].

Ksiądz Arcybiskup Metropolita od wczoraj przebywa w Rzymie.

19 września

Mszą świętą o godz. 10.00 w kościele rektorskim pw. św. Mikołaja i StanisławaJarosławiu [Opactwo] rozpoczęła się uroczystość patriotyczno-religijna z udziałem Sybiraków. Eucharystii przewodniczył ks. inf. Stanisław Mac z Rzeszowa, który też wygłosił okolicznościową homilię. Po Mszy świętej złożono kwiaty przy znajdującym się na terenie Opactwa Krzyżu Golgoty Narodów. Dziś była kolejna okazja do wzmocnienia naszych uczuć patriotycznych i do okazania wdzięczności ludziom, którzy ofiarowali zdrowie i życie dla naszej wolności. W uroczystości uczestniczyły władze Miasta, poczty sztandarowe i delegacje różnych środowisk Jarosławia.

Przed południem o godz. 9.00 Ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z kazaniem w kościele filialnym w Laskówce [parafia Bachórz]. Później nawiedził cmentarz parafialny, odwiedził siostry zakonne oraz spotkał się z rodzicami powołanych.

O godz. 17.00 Ksiądz Biskup odprawił Mszę świętą z kazaniem w kościele parafialnym pw. św. KatarzynyBachórcu w ramach kontynuowanej wizytacji kanonicznej. 48 osobom udzielił sakramentu Bierzmowania oraz spotkał się z grupami parafialnymi.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu