Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 czerwca

Ks. abp Józef Michalik prze­bywa w tych dniach w Rzymie, a pod ko­niec ty­godnia weż­mie udział w Kon­fe­rencji Ple­nar­nej Epis­ko­patu Polski w Poz­naniu.

20 czerwca

W Lipie k. Przemyśla odbyła się dzisiaj uroczystość nadania miejscowej Szkole Podstawowej imienia zmarłego poety, ks. Jana Twar­dow­skiego. Uroczystości przewodniczył ks. bp Adam Szal, który odprawił Mszę świętą i wygłosił okolicznościową homilię. Oprócz miejscowej społeczności, grona pedagogicznego i uczniów – swoją obecnością zaszczycili przed­sta­wi­ciele władz oświatowych i administracji lokalnej. Po Mszy świętej Ksiądz Bis­kup poświęcił pamiątkową tablicę w budynku szkoły. Uczniowie przygotowali natomiast ciekawą akademię, której zasadniczą cześcią były wiersze Księdza Twardowskiego – nowego Patrona Szkoły.

Warto przypomieć, że Szkoła Podstawowa w Lipie w maju ubiegłego roku otrzy­mała nowoczesne laboratoria komputerowe z dostępem do Internetu, jedne z najlepszych w Europie. Budowało go przez dwa dni blisko 80 pra­cow­ników firmy UPS z 11 państw, wraz z amerykańskimi politykami i członkami Parlamentu Europejskiego. Z pracowni korzystają uczniowie, nauczyciele i miesz­kańcy wsi. Komputery i łącza satelitarne dla szkoły zapewniła firma UPS. Ona też współfinansowała budowę hali gimnastycznej w Lipie.

W niedzielę, 11 czerwca br. w parafii Wola Zarczycka odbyła się podniosła uro­czys­tość Złotego Jubileuszu Kapłaństwa Ks. Władysława Ruszaka, tu­tejszego rodaka, obecnie przebywającego w Domu Księży Emerytów w Kor­czynie. Mszy świetej jubileuszowej o godz. 11.oo przewodniczył sam Jubilat w asyś­cie księży rodaków w liczbie 10 i tutejszego Księdza Proboszcza. We Mszy świetej wzięly udział także Siostry Zakonne, rodaczki. Okolicznościową homilię wygłosił ostatni Proboszcz ks. Jubilata ks. inf. Julian Pudło z Brzozowa. [ralacja. ks. Józef Łobodziński]

19 czerwca

Ks. bp Marian Rojek udzielał dzisiaj sakramentu Bierzmowania w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMPŻurawicy. Podczas Mszy świętej ob­rzę­dowej z okolicznościową homilią, sakrament ten przyjęło 68 gimanzjalistów.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu