Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości16 maja

Święto św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski

Pomnik św. Andrzeja w Strachocinie W Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Stra­cho­cinie k. Sanoka odbyła się uroczystość od­pus­towa. O godz. 11.30 w kościele parafialnym, ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z kazaniem, podczas której udzielił sakramentu Bierzmowania 43 miejscowym parafianom oraz z Pakoszówki.

Wieczorem, o godzinie 17.30 Ksiądz Biskup od­pra­wił sumę odpustową na „Bobolówce” – w miejscu narodzin Świętego. W uro­czystości wzięli udział liczni goście, a zwłaszcza Ojcowie Jezuici – współbracia zakonni św. Andrzeja Boboli – nowicjusze i przełożeni ze Starej Wsi, a także Ojcowie z Gdyni oraz z zagranicy: z Rosji i ze Słowacji.

Ks. bp Marian Rojek był gościem parafii Przysietnica, która należy do wizy­to­wa­nego dekanatu brzozowskiego. Podczas Mszy świętej Ksiądz Biskup udzielał sa­kra­mentu Bierzmowania, a potem spotkał się z grupami apostolskimi dzia­ła­ją­cymi w parafii.

Ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, jako przewodniczący, re­pre­zen­tuje Polski Episkopat w Moguncji [Mainz] na uroczystościach jubileuszowych Karla kard. Lehmanna, przewodniczącego Episkopatu Niemiec.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu