Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości11 lutego

Światowy Dzień Chorego
W parafiach naszej Archidiecezji odbywały się dzisiaj nabożeństwa za chorych, ludzi w podeszłym wieku i wszystkich cierpiących. Tych, których nie można było przywieźć do świątyni, kapłani odwiedzali w domach z posługą sakramentalną. Modlimy się dzisiaj za wszystkich dźwigających krzyż cierpienia, a także za tych, którzy pełnią wobec potrzebująch opieki – posługę samarytańską.

W kaplicy Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu na Osiedlu Monte Cassino, ks. abp. Józef Michalik Metropolita Przemyski, odprawił o godz. 18.00 Mszę świętą z okazji Dnia Chorego i wygłosił homilię. Wychodząc od objawienia się Matki Bożej w Lourdes, której wspomnienie liturgiczne dziś obchodzimy, kaz­no­dzieja ukazywał, że także dzisiaj Pan Bóg daję łaskę uzdrowienia, zarówno z nie­do­mogów cielesnych, jak i duchowych. Nie wolno nigdy tracić nadziei, bo Bóg jest miłosierny. Matka Boża, jak kiedyś w Kanie, tak i dzisiaj wstawia się za po­trze­bu­jącymi do Swojego Syna. Papież Benedykt XVI skierował na dzisiejszy dzień specjalne przesłanie. Tematem tegorocznego Dnia Chorego są „Problemy i cho­roby umysłowe”.

We Mszy świętej uczestniczyli chorzy przebywający w miejscowym szpitalu, per­sonel medyczny i wspólnota parafii pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara, która ko­rzysta z tej kaplicy, do czasu wybudowania własnej świątyni.

Po spotkaniu przy Eucharystycznym stole, ks. abp Józef Michalik, odwiedził cho­rych leżących w salach, na niektórych oddziałach szpitala.

Ks. bp Marian Rojek był dzisiaj gościem rodzinnego miasta. O godz. 18.00 przewodniczył Eucharystii w rzeszowskiej farze i wygłosił homilię. Są to jego „biskupie prymicje” w parafii, w której przeżywał swoją młodość [obecnie rodzice jego mieszkają na terenie parafii pw. Matki Bożej Ró­żań­cowej w Rze­szo­wie]. Okazją do wybrania dzisiejszej daty na to spotkanie  rodzinnym miastem, jest 17. rocznica śmierci wieloletniego proboszcza parafii farnej – wychowawcy Księdza Biskupa – ks. inf. Jana Stączka. Przeżywany dzisiaj Dzień Chorego, stał się okazją do modlitwy – także w intencjach ludzi cierpiących.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu