Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości19 listopada

W przeddzień swego patronalnego święta Chrystusa Króla członkowie Akcji Ka­to­lickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz ze swymi księżmi asys­tentami uczestniczyli w modlitewno-formacyjnym spotkaniu w Prze­myślu. W tym roku Akcja Katolicka obchodzi jublieusz 10. rocznicy powstania, a KSM – 15. rocznicy. Uroczystej Mszy świętej w przemyskiej katedrze z tej okazji przewodniczył abp Józef Michalik, który w homilii mówił m. in.:
„Chrystus powołuje i wybiera ludzi, aby poznali Boga i odkryli go jako Ojca. W Duchu Świętym wszyscy zostaliśmy ochrzczeni i wezwani do świadectwa i wierności Bogu, nawet za cenę prześladowań. Tak więc naszym obowiązkiem jest świadczyć, że jesteśmy z Bogiem od początku swego życia ”. Zwracając się do kapłanów asystentów powiedział: „...bez was i waszego zaangażowania nie ma Akcji Katolickiej. Chcąc uskutecznić nasze działania duszpasterskie, pogłębić wiarę, trzeba zakładać grupy i stowarzyszenia, parafialne wspólnoty apostolskie. Zaangażowanie świeckich na rzecz Kościoła jest dziś pilnie potrzebne. Prawdziwy Kościół – wspólnotę odnajdujemy w rytmie życia parafialnego, gdzie każdy może znaleźć dla siebie miejsce, we właściwej dla siebie wspólnocie, bo tylko w niej człowiek nie jest i nie czuje się sam. Akcja Katolicka jest tym mocniejsza im głębiej pełni posługę miłości. Bez Akcji Katolickiej dynamika życia i rozwój apostolatu świeckich byłby niepełny w polskim Kościele. Kiedy wiara staje przed ciężką próbą a sytuacje życiowe zmuszają nas do wyboru wierności lub odejścia od Boga potrzeba pracy formacyjnej jawi się jako konieczna. Kościołowi w Polsce i świecie potrzeba żywych wspólnot. Potrzebujemy żywej, dynamicznej, imponującej i mocnej wiarą akcji katolickiej bez której Kościół w Polsce nie może się obejść”. Akcja Katolicka ma stać się szkołą formacji, integralnego wychowania człowieka od strony kultury i apostolstwa.
„Postawcie na prymat życia duchowego!” – wołał za Janem Pawłem II Me­tro­polita Przemyski. „Napełnijcie życie modlitwą i zjednoczeniem z Bogiem a zbawimy świat z Chrystusem. Taka jest Akcja Katolicka, jacy są asystenci i takie jest życie, jaki prymat. Trzeba odszukać drogi do prawdziwej formacji i świętości przez świadectwo życia. W dzisiejszym świecie, kiedy sieje się pesymizm i zwątpienie, żeby usłużyć człowiekowi trzeba ukazywać piękno wiary, krzyża, trudu. Trzeba przez świadectwo życia i zaangażowanie przekonać człowieka że jest na złej drodze życia... ”

Podczas Mszy świętej 51 kandydatów do KSM-u złożyło ślubowanie go­to­wości do służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie przez uczciwą i solidną pracę oraz kulturę życia, a 17 członków KSM-u zostało manowanych zastępowymi. Abp Michalik wręczył także dekrety powołujące do istnienia 71 nowych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, która istnieje już w 235 parafiach archidiecezji przemyskiej.

W tym dniu odbywali swoją doroczną pielgrzymkę organiści, kierownicy zes­po­łów muzycznych, uczniowie Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej wraz z jego dyrektorem ks. prał. Mieczysławem Gniadym oraz członkowie różnych zespołów muzycznych. Archidiecezjalny Chór Magnificat śpiewał pod­czas uroczystej Mszy świętej.

W parafii św. Józefa w Przemyślu [Księża Salezjanie] Ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą o godz. 18.00, podczas której udzielił sakramentu Bierzmowania 130. osobowej grupie młodzieży [miejscowej i z parafii św. Stanisława Biskupa na Lipowicy].

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu