Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości17 września

Przed południem, ks. bp Adam Szal przebywał w Rogóżnie, gdzie podczas Mszy świętej w kościele parafialnym udzielił Bierzmowania miejscowej młodzieży. Po Mszy świętej dokonał poświęcenia pomnika Służebnicy Bożej Anny Jenke, patronki szkoły. Autorem posągu jest artysta rzeźbiarz Grzegorz Sacała. Gościem uroczystości był również ks. inf. Stanisław Zygarowicz z Przemyśla.

Ksiądz Arcybiskup Metropolita przebywa na uroczystościach w Gnieźnie.
Szczegółowy program VI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbywa się po hasłem: "Europa Dialogu", można znaleźć na specjalnej stronie.

W Kalwarii Pacławskiej trwają – rozpoczęte wczoraj – rekolekcje zamknięte dla świeckich katechetów. Prowadzi je ks. prof. Andrzej Zwoliński z Krakowa.

16 września

Przed południem, ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą w kaplicy dojazdowej pw. MB CzęstochowskiejAdamówce (par. Krasne). W Adamówce, która jest najliczniejszą częścią parafii, obecnie budowany jest nowy kościół. Odbyło się też spotkanie w szkole, a w popłudnie – wspólna modlitwa na pa­ra­fialnym cmentarzu.

15 września

Abp Józef Michalik przewodniczył uroczystości odsłonięcia, a następnie poś­wię­cenia Pomnika Ofiar Katynia w Jarosławiu, przy kościele pw. Chrystusa Króla. Uroczystość poprzedziła Msza święta, w czasie której metropolita prze­myski świadectwem wiary i patriotyzmu nazwał bohaterską śmierć oficerów, pro­fe­sorów i kapłanów poległych w hitlerowskich i komunistycznych obozach za­głady, gdyż nie zgodzili się na zdradę narodu i współpracę ze złem. Ale i bo­hater­stwem było pielęgnowanie pamięci o tych nieludzkich czasach, w których za wypowiedzenie prawdy o Katyniu szło się do więzienia. Prawdę ukrywano i ukrywa się do dziś, bo niektóre rządy nadal nie mogą zdobyć się na ujawnienie okrutnej prawdy o morderstwach na własnym narodzie i na innych narodach.
"Mówię o tym bo żadnego narodu nie można skazać na amnezję historyczną. Naród musi się opierać na znajomości swojej historii, bo inaczej z bolesnych kart nie będzie umiał wyciągnąć wniosków. Nie będzie umiał wypowiedzieć słowa przebaczam, od którego zaczyna się proces twórczego budowania historii narodu. Ale żeby móc powiedzieć to słowo trzeba wiedzieć, co i komu jesteśmy gotowi wybaczyć. I nie wolno nam chować w sercu nienawiści do żadnego narodu, albo jego reprezentanta, który nas skrzywdził. Z narodami wschodu potrzebne jest nam pojednanie na wzór pojednania z Niemcami przebaczamy i prosimy o przebaczenie. W historii narodów sąsiedzkich ciągle zdarzają się bolesne karty, ale nie wolno nam patrzeć na naród przez zbrodnie ich przedstawicieli, nie wolno przenosić odpowiedzialności na nikogo, trzeba bić się we własne piersi i myśleć o tym jak uchronić nasz naród od błędów w przyszłości i od nienawiści, od fałszywie pojętego zysku czy sławy... Trzeba sobie powiedzieć, że w Europie i świecie czas pisać historię faktami miłości a nie nienawiści i wojen. Trzeba zmobilizować wszystkie siły, duchowe, intelektualne aby zacząć pisać historię narodów najpierw aktami przebaczenia" – mówił abp Michalik.

Bezpośrednio przed poświęceniem, członkowie rodzin katyńskich dokonali odsłonięcia pomnika, który w swej symbolice nawiązuje do chwały polskiego oręża i tragicznego momentu rozstrzeliwania więźniów w tył głowy, których przygarnia do siebie Matka Boża Bolesna. Na pomniku zostało umieszczonych 180 nazwisk poległych w Katyniu, Charkowie i Miednoje, które urodziły się na terenie powiatu, jarosławskiego i lubaczowskiego oraz żołnierzy powołanych na wojnę z garnizonu jarosławskiego i pochowanych na miejscowych cmentarzach. Na pomniku będą też wymienione symboliczne miejsca zsyłek na Sybir żołnierzy i ich rodzin. W pomnik zostały wmurowane urny z ziemią z Charkowa, Bykowni i Kuropat, Kozielska, które 11 września uczestnicy V międzynarodowego motocyklowego Rajdu Katyńskiego po przejechaniu ponad 6 tyś km przekazali rodzinom pomordowanych.

Przed południem, ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą w kaplicy dojazdowej pw. Matki Bożej Królowej PolskiCzerwonej Woli (par. Manasterz). Następnie odbyło się spotkanie w szkole. W popłudnie była wspólna modlitwa na pa­ra­fialnym cmentarzu. Wieczorem rozpoczął wizytację w Krasnem k. Sieniawy. Przebieg był podobny, jak w poprzednich parafiach.

W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu (Ojcowie Dominikanie), gościł dziś Stanisław kard. Nagy z Krakowa, który przewodniczył odpustowej sumie, w ramach obchodów 250-lecia koronacji cudownej Figury.
Po szczegóły odsyłamy do internetowej strony jarosławskich Dominikanów.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu