Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości2 lipca

Pierwsza Sobota miesiąca.
Ks. bp Adam Szal spotkał się z uczes­tni­kami III stop­nia Oazy No­wego Życia w "Col­legium Maria­num" w Prze­myślu, który pro­wadzą ks. Piotr Kan­defer i ks. Ma­ciej Kan­defer. W ka­plicy Ksiądz Biskup prze­wod­niczył uro­czys­tej Jutrzni i wygło­­sił ho­milię.
Po więcej wia­domości zapraszamy na stronę Oazową.

***

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski gościł dzisiaj w Skar­żysku Ka­mien­nej (diec. radomska). Została tam dokonana koro­na­cja Obrazu Matki Bożej Ostro­bram­skiej w San­ktu­arium Matki Bożej Miło­sier­dzia..
O godz. 11.00, na ołtarzu polowym zos­tała odpra­wiona Msza święta kon­cele­bro­wana pod prze­wod­nic­twem ks. Hen­ryka kard. Gul­bi­nowicza.. Homilię wygłosił Prze­wod­niczący Kon­ferencji Episkopatu Polski, ks. abp Józef Michalik.
Więcej informacji można znaleźć na stronie San­ktuarium.

1 lipca

Pierwszy Piątek miesiąca. Rozpoczął się pierwszy wakacyjny miesiąc. Wielu diecezjan przygotowuje się do wyruszenia na trasę XXV Jubileuszowej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Już w poniedziałek grupy przemyskie: św. Jacka,św. Kazimierza i św. Józefa Sebastiana po Mszy świętej w Archikatedrze o godz. 7.00 rano, wyruszy na trasę pątniczą.

***

W Sanoku rozpoczęły się trzydniowe obchody Jubileuszu 125-lecia Gimnazjum im. Królowej Zofii, obecnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej.
O godz. 9.00 została odprawiona Msza święta koncelebrowana przez kilkudziesięciu kapłanów, wychowanków szkoły, pod przewodnictwem ks. prał. Stanisława Burczyka. Homilię wygłosił - pochodzący ze Sanoka - ks. prał. Zdzisław Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich w Polsce. Obecny był również Sanoczanin, ks. inf. Adam Drwięga, proboszcz Archikatedry Wrocławskiej.

***

Ks. bp Adam Szal i ks. prał. Zbigniew Suchy uczestniczyli dzisiaj w pogrzebie matki ks. inf. Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego "Niedzieli". Uroczystości żałobne odbyły się w rodzinnej parafii księdza Infułata w Chruszczobrodzie (diec. Sosnowiecka).

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu