Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości8 czerwca

W Jarosławiu, w parafii pw. Chrystusa Króla, o godz. 15.00 odbyła się Msza święta kon­cele­bro­wana pod prze­wod­nictwem ks. abpa Józefa Michalika, z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa miejscowego proboszcza, ks. prał. Andrzeja Surowca.
8 czerwca 1980 roku w Bazylice Katedralnej w Przemyślu otrzy­mało świę­cenia prez­bi­teratu 32 dia­konów, którzy pracują obecnie w róż­nych die­cez­jach, także poza granicami Polski.

Ksiądz Arcybiskup poświęcił również parafialną salę sportową

***

Ks. bp Adam Szal kontynuował wizytację Smolarzyn. Odbył spotkanie w szkole, przewodniczył modlitwom na cmentarzu oraz odwiedził chorych.

O godz. 18.00 udzielił sakramentu Bierzmowania 76 osobowej grupie młodzieży w parafii Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu (oo. Dominikanie).

7 czerwca

W Długim k. Zarszyna, o godz.17.00 odbyło się uro­czyste poś­wię­cenie koś­cioła para­fial­nego pod wez­waniem św. Jadwigi Królowej.
Świątynię wybudowano w latach 1983-1986 sta­ra­niem pro­boszcza ks. Sta­nisława Orze­chow­skiego i para­fian. Przez wiele lat upo­sażano ją i przy­goto­wy­wano do dzisiej­szej Konsekracji. [Pierwszego poświęcenia dokonał ks. abp Ignacy Tokarczuk w 1986 roku].

***

Przed południem ks. bp Adam Szal kontynuował wizytację Gwizdowa. Wieczorem natomiast, o godz. 17.00 odprawił Mszę świętą oraz udzielił sakramentu Bierzmowania w Smolarzynach.

6 czerwca

W Sieniawie Jarosławskiej odbyły się uroczystości związane z umieszczeniem w kościele pa­rafialnym relikwii bł. Adama Czartoryskiego.
O godz. 15.00 wyruszyła procesja z relikwiami Błogosławionego z pałacu Czartoryskich do świą­tyni. W ten sposób po 37 latachpowróciły szczątki Księcia Adama do Sieniawy, tym razem, jako wyniesionego na ołtarze Salezjanina. [Główny relikwiarz znajduje się w salezjańskim kościele parafii św. Józefa w Przemyślu].

Uroczystościom przewodniczył ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, który odprawił Mszę świętą i wygłosił homilię. Poświęcił też, ustawiony przed świątynią pomnik Jana Pawła II oraz przewodniczył nadaniu miejscowemu gimnazjum imienia Błogosławionego Augusta Czartoryskiego. Tu poświęcił tablicę pamiątkową i sztandar szkoły.

***

Ks. bp Adam Szal rozpoczął dwudniową wizytację parafii Gwizdów w dekanacie Żołyńskim. Odprawił uroczystą Mszę świętą oraz udzielił sakramentu Bierzmowania.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu