Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości7 kwietnia

Wigilia uroczystości pogrzebowych ukochanego Ojca Świętego.
Dzisiaj cała Polska zmobilizowała się do szczególnej modlitwy, apelów i godzin czuwania w hołdzie Ojcu Świętemu.

O godz. 16.00 na jarosławskim rynku została odprawiona uroczysta Msza święta za Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Adam Szal, a słowo Boże wygłosił archiprezbiter jarosławski ks. prał. Andrzej Surowiec. Mszę świętą koncelebrowało 60 kapłanów z archiprezbiteratu, uczestniczyło w niej około 15 tys. wiernych z miasta i okolicy, w tym władze miejskie i samorządowe. Po modlitwie za pielgrzymów udających się do Rzymu i śpiewie "My chcemy Boga" wierni rozeszli się do domów, by wieczorem powrócić na "apele" i by zapalić światło dla Jana Pawła II.

Od godz. 18.30 na przemyskim rynku odbywało się czuwanie mieszkańców miasta, które animowała młodzież i Przemyski Chór "Gospel".

Na przygotowanym ołtarzu polowym przy Urzędzie Miasta, o godz. 20.00 została odprawiona Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, w której wzięło udział kilkudziesięciu kapłanów. Na rynku i przyległych ulicach zgromadziło się około 20 tysięcy wiernych. Reprezentowane były władze samorządowe starostwa i powiatu grodzkiego, poczty sztandarowe szkół i różnych organizacji, korporacje mundurowe: wojsko, policja, straż graniczna, straż miejska, policja celna, straż pożarna i harcerze.

Homilię wygłosił ks. prał Zbigniew Suchy, który przypomniał papieskie przesłania, zwłaszcza te skierowane do Przemyślan i wiernych Podkarpacia. Zwrócił uwagę na potrzebę szerzenia "tu w grodzie nad Sanem" cywilizacji miłości, przebaczania sobie oraz życzliwości wzajemnej, wyrażanej w chrześcijańskim pozdrawianiu się:Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!, czy Szczęść Boże!

Na zakończenie Mszy świętej pożegnanie w imieniu Miasta wygłosił prezydent Robert Choma.

W godzinie Papieskiego przejścia do wieczności odezwały się dzwony, których wierni wysłuchali w głębokim milczeniu. Następnie trzymając zapalone świece utworzono łańcuch jedności, wsłuchując się w melodięAve Maria Gounoda.

Dalszy ciąg czuwania obejmował prezentację multimedialną poświęconą Ojcu Świętemu, a przygotowaną przez młodzież przemyskich szkół oraz wyświetlenie filmu dokumentalnego z pielgrzymki Jana Pawła II do Rzeszowa i Przemyśla w 1991 roku.

***

Podobne uroczystości pożegnalne odbyły się również w innych miastach Archidiecezji:
w Sanoku - zgromadziło się około 10 tys. ludzi; w Przeworsku - ok. 7 tysięcy. Wszędzie centralnym punktem zgromadzenia była Msza święta koncelebrowana przez kapłanów danego regionu.  W większości kościołów, w nocy wierni czuwali na modlitwie.

***

Od wczoraj w Rzymie jest ks. abp Józef Michalik, który oddał hołd Zmarłemu Ojcu Świętemu a jutro weźmie udział w Jego pogrzebie.

Ks. bp Adam Szal, po zakończonej Mszy świętej wieczornej na przemyskim rynku, udał się do Warszawy, aby stamtąd w piątek o 4.00 rano - wraz z grupą polskich biskupów polecieć do Watykanu na uroczystości pogrzebowe.

***

Przed południem ks. bp Adam Szal kontynuował wizytacje kanoniczną w Urzejowicach w dekanacie Przeworsk II.

Z inicjatywy dyrekcji i Komitetów Rodzicielskich niektórych przemyskich szkół, przed południem młodzież uczestniczyła we Mszach świętych zamówionych w intencji Ojca Świętego.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu