Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości2 stycznia

Dzisiaj w sali Brzozowskiego Domu Kultury, odbywały się obrady Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Podczas spotkania, prezes p. Kazimierz Kryla w imieniu Zarządu DIAK, złożył sprawozdanie z działalności za rok 2004. Następnie Wiceprezes p. Danuta Figiela przedstawiła program pracy Akcji Katolickiej na rok 2005. W zebraniu wzięło udział 170 przedstawicieli POAK, w tym 130 Prezesów.
Po sesji roboczej, członkowie Rady DIAK, udali się do Kolegiaty Brzozowskiej na Mszę świętą koncelebrowaną przez ks. abp Józefa Michalika, ks. Infułata Juliana Pudło, archiprezbiterów, dziekanów, proboszczów z dekanatu brzozowskiego oraz księdza Józefa Niżnika - Asystenta Diecezjalnego. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Edward Nowak z Rzymu.
Po Mszy świętej odbyło się spotkanie opłatkowe w miejscowej szkole podstawowej.

***

O godzinie 16.30 w Archikatedrze Przemyskiej odbył się charytatywny Koncert Kolęd w wyko­naniu Archi­diecezjalnego Chóru MAGNIFICAT. Podczas koncertu zbierano ofiary na pomoc dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi i huraganu tsunami w południowo-wschodniej Azji. Do tej pory zginęło tam ponad 150 tysięcy ludzi i liczba ta nadal rośnie, gdyż bardzo wiele osób uważa się nadal za zaginione. Oprócz modlitwy i współczucia wyrażanego ofiarom, potrzeba natychmiastowej pomocy dla tych, którzy przeżyli i grożą im teraz różnorakie choroby.

1 stycznia

Rozpoczął się Nowy Rok Pański - 2005. W duszpasterstwie diecezjalnym realizujemy program: "Eucharystia źródłem naszej nadziei".

***

Wieczorem w siedzibie Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu, odbyło się Opłatkowe Spotkanie Archi­diecezjalnego Chóru MAGNIFICAT. Okazją do zgromadzenia się było nie tylko rozpoczęcie Nowego Roku pracy, ale przede wszystkim Dwudziestolecie działalności chóru oraz dzień imienin założyciela i dyrygenta - ks. prał. Mieczysława Gniadego. Gośćmi honorowymi spotkania byli: ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, przybyły z Watykanu ks. abp Edward Nowak - sekretarz Kongregacji do spraw Świętych, a także towarzyszący im: ks. prał. Józef Bar - kanclerz Kurii, ks. prał. Wacław Partyka - dyrektor Wydziału Dusz­pasterskiego, ks. Witold Ostafiński - sekretarz Księdza Arcybiskupa oraz kleryk ze Żmigrodu, towarzyszący ks. abpowi Nowakowi.
Chór MAGNIFICAT w czasie swojej dwudziestoletniej działalności dał ponad 670 koncertów i występów podczas uroczystości koś­cielnych i patriotycznych. Chórzyści koncertowali nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami (m. in. w Austrii, Belgii, Niemczech, Ukrainie, Wło­szech). Szczególnie cenne dla Chóru są jego wys­tępy pod­czas Pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny (1991 - Rzeszów, 1997 - Krosno) oraz śpiewanie w Rzymie w obec­ności Papieża, podczas dzięk­czynnej Pielgrzymki w roku 1998, a także w 2003 podczas kanonizacji św. Józefa Sebastiana Pelczara i Srebrnego Jubileuszu Ojca Świętego. Za swoją działalność Chór wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany.
Zestawienie pełnej działalności zespołu opracował ks. prał. Mieczysław Gniady w wydanej monografii - szkoda tylko, że publikacja ukazała się w małej poligrafii i w bardzo małym nakładzie. Być może znajdą się sponsorzy, którzy przyczynią się do wydania tej pozycji w większym nakładzie i z większą ilością zdjęć, których w archiwum chóru jest wiele.
Na zakończenie spotkania Księża Arcybiskupi udzielili zgromadzonym pas­terskiego bło­gosławieństwa.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu