Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości6 listopada

W czytelni czasopism Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu odbyło się wspólne posiedzenie Rady Duszpasterskiej i Rady Społecznej Archidiecezji Przemyskiej. Podczas obrad, którym przewodniczyli abp Józef Michalik i bp Adam Szal, podjęto tematykę dotyczącą bieżących spraw duszpasterskich wraz z omówieniem nowego programu duszpasterskiego, który streszcza się w haśle: „Eucharystia źródłem naszej nadziei". Abp Józef Michalik w swoim wystąpieniu skoncentrował się na zagrożeniach jakie niesie zasada wolnego rynku przekładana na sferę moralno-społeczną. Zda się, że jego zasadę można streścić w stwierdzeniu: „wszystko jest dopuszczalne, byle mnie nie złapano”. Źle pojęty pluralizm społeczny sprowadza się do tego, że każdy głosi to co uważa za słuszne. Zwycięża interes prywatny nad dobrem społecznym. Kryteria dobra wspólnego i indywidualnego rozchodzą się. Nie jest to – jak zaznaczył arcybiskup – tylko problem Polski. Doświadczenia spotkania w Leeds potwierdzają, że choroba zaniku etyki w relacjach ludzkich jest ogólnonarodową plagą społeczną. Eucharystia – źródło prawdziwej wspólnoty opartej na fundamencie miłości musi stać się inspiracją do budowania zdrowych zasad relacji międzyludzkich ze szczególnym zwróceniem uwagi na ludzi najbardziej potrzebujących. Tematyka społeczna powinna w tym roku i nie tylko znaleźć miejsce w katolickich mediach. Kościół nie może zrezygnować z formowania sumień. Trzeba przekonywać także prywatny kapitał tak, aby z inwestycji kapitałowej wynikała korzyść społeczna. Kościół od wieków uczy bowiem miłości do Boga i człowieka. Budowa kapitału ludzkiego to zadanie Kościoła. Wydaje się, że idea spółdzielczości pozbawiłaby nas egoizmu i indywidualizmu, promowałaby odpowiedzialność społeczną. Duszpasterski rok przeżywany na serio we wspólnotach różnego typu powinien zaowocować odbudową więzi społecznych. Uczestnicy obu rad sformułowali apel do wierzących.

Do pobrania obok ---->

***

Po południu, o godz. 17.00, Ksiądz Arcybiskup Metropolita poświecił nowo wzniesiony kościół parafialny w Wacławicach (dek. Radymno I). Proboszczem parafii jest ks. Adam Hus.

2 listopada

Wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych. W Archikatedrze, o godz. 18.00 odbyła się koncelebrowana Msza święta w intencji zmarłych, której przewodniczyli: ks. abp Józef Michalik i ks. bp Adam Szal. Homilie wygłosił ks. prał. Wacław Partyka. Po Mszy świętej odbyła się procesja żałobna, którą poprowadził ks. bp Adam Szal.

1 listopada

W dzisiejszą Uroczystość Wszystkich Świętych w popołudniowych godzinach, zgromadzimy się na naszych cmentarzach, aby uczestniczyć w Eucharystii i żałobnej procesji w intencji naszych zmarłych. Eucharystii sprawowanej na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu przewodniczył abp Józef Michalik, a okolicznościowe kazanie wygłosił bp Adam Szal. Po Mszy św. Metropolita Przemyski poświęcił pomnik bł. Jana Balickiego, usytuowany w miejscu, gdzie spoczywały doczesne szczątki Błogosławionego.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu