Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości22 września

Strachocina. Odbyło się Spotkanie Formacyjne Księży Neoprezbiterów. Oprócz wspólnego Brewiarza i koncelebrowanej Eucharystii, spotkali się z ks. prał. Waldemarem Janigą, konsultantem do spraw katechezy. Dzień skupienia zakończył się obiadem.

W dekanacie jaćmierskim trwa wizytacja kanoniczna. O godz. 8.30 ks. bp Adam Szal spotkał sie z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół w Strachocinie i poświęcił tablicę ku czci św. Andrzeja Boboli. O godz. 10.30 Ksiądz Biskup odprawił Mszę świętą w Kostarowcach, poświęcił sztandar szkoły, a potem uczestniczył w nadaniu szkole imienia św. Andrzeja Boboli. Wizytacja w Strachocinie zakończyła się wspólną modlitwą na miejscowym cmentarzu o godz. 15.00.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbyło się, zorganizowanie przez Sąd Metropolitalny w Przemyślu, Spotkanie pracowników i współ­pra­cow­ników sądownictwa kościelnego. O godz. 10.00 nastąpiło przywitanie przy­by­łych uczestników, do których przemówił ks. abp Józef Michalik, metropolita prze­myski. Główym punktem spotkania był wykład ks. prof. dra hab. Leszka Ada­mo­wicza, oficjała sądu lubelskiego, na temat: „Duszpasterstwo i prawo. Kon­flikt czy zbieżność interesów. Refleksje na kanwie nauczania pa­pies­kiego oraz Instrukcji Dignitas connubi. Po wykładzie wywiązała sie dyskusja. Po obie­dzie niektórzy z gości wzieli udział w zwiedzaniu Przemyśla.

Żurawica. O godz. 18.00, ks. abp Józef Michalik pobłogosławił nową dzwonnicę i poś­więcił dzwony. Następnie w kościele parafialnym prze­wod­niczył Eu­cha­rystii, pod­czas której wygłosił okolicznościową homilię.

21 września

Ostatni dzień wizytacji kanonicznej w dekanacie Łańcut II. Przed południem, o godz. 10.00 ks. bp Marian Rojek spotka się z uczniami i nauczycielami szkoły w pa­rafii Cierpisz. Po obiedzie o godz. 13.30 odbędzie się spotkanie kapłanów całego de­kanatu i podsumowanie przebiegu wizytacji.
Przypominamy, że informacje z przebiegu wizytacji, wraz ze zdjęciami, opu­blikowane są na stronie internetowej parafii Kraczkowa. Inicjatorom publikowania informacji o pobycie Księdza Biskupa w dekancie – serdecznie dziekujemy.

Po południu rozpoczęła się wizytacja w Strachocinie. O godz. 17.00 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z udzieleniem sakramentu Bierzmowania. Po Eucharystii spotykał się z grupami apostolskimi.

Również w Strachocinie rozpoczął się miesięczny dzień skupienia dla księży Neoprezbiterów, któremu przewodniczył ks. bp Adam Szal. W ramach wieczornego programu odbyło się spotkanie z ks. prał. Andrzejem Skibą, ojcem duchownym kapłanów.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu