Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości18 sierpnia

W WSD w Przemyślu zakończyła się II seria Rekolekcji Ka­płań­skich, które pro­wadził ks. bp Paweł Socha. Uroczystej Mszy świetej o godz. 11.00 na za­koń­czenie rekolekcji przewodniczył ks. abp Józef Michalik.

W niedzielę wieczorem rozpocznie się III seria rekolekcji kapłańskich, również pod przewodnictwem ks. bpa Pawła Sochy. [Jest to już ostatnia seria rekolekcji kapłańskich w WSD podczas tych wakacji].

Leżajsk – Bernardyni. O godz. 17.00 ks. bp Marian Rojek odprawił Mszę świętą dziękczynna z kazaniem z okazji 11. rocznicy działalności przy Bazylice grupy Ano­nimowych Alkoholików.

17 sierpnia

Stara Wieś. W Domu Generalnym Sióstr Służebniczek odbył się pogrzeb śp. s. Agaty MAZUR, wieloletniej przełożonej prowincji przemyskiej oraz diecezjalnej referentki do spraw zakonnych. Początek konduktu z kaplicy domowej do Bazyliki Starowiejskiej był o godz. 15.00. W Bazylice została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, a po niej pogrzebanie ciała Zmarłej Siostry na miejscowym cmentarzu.

16 sierpnia

Wczoraj, uroczystej Mszy świętej w parafii pw. Wniebowzięcia NMPTrepczy przewodniczył ks. bp Marian Rojek. W czasie Eucharystii Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia „Papieskiej Barki” oraz tablicy pamiątkowej – wotum wdzięczności za pontyfikat Papieża Jana Pawła II. Obok dzieła materialnego, jakim jest obelisk Papieża Jana Pawła II stojącego w łodzi – barce, zostały podjęte kroki przy­go­to­wujące dzieło duchowe służące dzieciom, młodzieży i starszym, jakim będzie „Przystań JP II”. w której znajdzie miejsce świetlica, czytelnia i biblioteka [po­czes­ne miejsce zarezerwowane będzie dla różnych dzieł Jana Pawła II]. W po­ro­zu­mieniu z Diecezjalnym Duszpasterzem Osób Niepełnosprawnych planowane jest tu niesienie duchowej pomocy dzieciom głęboko upośledzonym oraz ich ro­dzi­com z rejonu sanockiego. [Nadesłał p. Marek Łobaza, który jest równiez autorem zdjęć z tej uroczystości]

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu trwa II seria Rekolekcji Ka­płań­skich. Ćwiczeniom przewodniczy ks. bp Paweł Socha z diecezji zie­lo­no­górsko-gorzowskiej.

Następna III seria rekolekcji rozpocznie się w najbliższą niedzielę wieczorem [19 sierpnia br.]. Również poprowadzi ją ks. bp Paweł Socha.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu